Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

5 - 3 000 Nm

KTR-SI FRA uvolňovací a automaticky opět zasmekávající přetěžovací spojka s hřídelovou spojkou POLY-NORM®

Přetěžovací spojka v kombinaci s torzně pružnou hřídelovou spojkou POLY-NORM

Přetěžovací spojka KTR-SI FRA s POLY-NORM je uvolňovací bezpečnostní spojka kombinovaná s torzně pružnou hřídelovou spojkou POLY-NORM.

Tato speciální přetěžovací spojka nabízí všechny vlastnosti a možnosti bezpečnostní spojky v kombinaci s torzně pružnou POLY-NORM s krátkou konstrukcí.

Features

další vlastnosti ke standardní verzi:

  • Max. provozní teplota 80 °C
  • tlumení vibrací
  • elektricky izolující
  • axiální montáž
  • Axiální, radiální, úhlová kompenzace
  • orzně pružná
Send product request

V případě přetížení odpojují přetěžovací spojky KTR-SI FRA stranu pohonu a výstupu a chrání tak hnací ústrojí před poškozením.

Po odstranění přetížení lze KTR-SI FRA automaticky znovu zasmeknout tak, že se krátkodobě obrátí směr otáčení pohonu. Tak je tato varianta optimálně vhodná pro obtížně přístupná místa.
KTR-SI FRA uvolňovací a automaticky znovu zasmekávající přetěžovací spojky existují v přírubovém provedení FT nebo v kombinaci s pružnou spojkou POLY-Norm (spojení hřídel-hřídel). Kuličkový vysmekávací systém s malou vůlí pracující s tvarovým stykem umožňuje optimální ochranu proti přetížení pro krouticí momenty do 3000 Nm.

Oblasti použití naší uvolňovací přetěžovací spojky KTR-SI FRA (bezpečnostní spojky):
Typickými oblastmi použití jsou např. drticí zařízení, zemědělské stroje, dopravní zařízení, balicí stroje, textilní stroje, námořní aplikace, ocelárenské aplikace, extrudéry

Informace o dimenzování přetěžovacích spojek:

Pro přesné dimenzování přetežovací spojky jsou k dispozici moderní simulační a výpočetní programy. Sdělte nám proto co nejvíce údajů o vašem pohonu. Čím přesnější jsou tyto údaje, tím přesnější jsou výsledky výpočtu. Využijte tyto možnosti a konzultujte s námi předem případ pohonu.

Aby přetěžovací spojky nevypadávaly již při procesně podmíněných špičkách točivého momentu, měl by spínací moment spojky ležet nejméně 30 % nad maximálním provozním momentem (viz diagram).

Kluzné třecí spojky a přetěžovací spojky, které se automaticky znovu zasmeknou, by se měly při vyšších vybavovacích momentech používat pouze se sníženými otáčkami. Časté nebo delší prokluzování nebo zasmekávání zvyšují opotřebení bezpečnostní spojky.

Poté, co přetěžovací spojka při přetížení oddělila pohon a výstup, může kvůli větším setrvačnostem hmoty v hnacím ústrojí trvat, než se pohon zastaví. To může vést ke zvýšenému opotřebení kluzné třecí spojky a automaticky znovu zasmekávajících přetěžovacích spojek. Proto doporučujeme u pohonů s velkými setrvačnostmi hmoty nebo při vyšších otáčkách použití přetěžovací spojky KTR-SI v uvolňovacím provedení.

Zásadně doporučujeme elektrické sledování přetěžovacích spojek, aby se pohon při přetížení přímo vypnul. Při technických dotazech ohledně výběru a dimenzování přetěžovacích spojek vás rádi podpoříme.

More products in this area "KTR-SI FRA"