Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

2 - 550 Nm

SYNTEX®-NC bezpečnostní spojka v přírubovém provedení

Bezpečnostní spojka v přírubovém provedení

Přírubová spojka SYNTEX-NC je bezvůlová bezpečnostní spojka v přírubovém provedení.

Tato bezpečnostní spojka se vyznačuje snadnou nástavbou součástí zákazníka (např. řemenice) a má zvláště kompaktní konstrukci. 

Features
  • Přírubové provedení
  • lehká a bezvůlová
  • Omezovač točivého momentu prosmekávací
  • Omezovač točivého momentu synchronně aretující
  • bezúdržbová
  • Přesnost 10%
  • korozi odolná
Send product request

U bezvůlových bezpečnostních spojek SYNTEX-NC se jedná o přetěžovací spojky s malou hmotností a momentem setrvačnosti.

Velké průměry vývrtu a rovněž snadno montovatelné provedení upínacích kroužků jsou dalšími vlastnostmi mimořádně kompaktní přetěžovací spojky. Konstrukce našich bezpečnostní spojek je založená na bezvůlovém principu kuličkové aretace s tvarovým stykem, který umožňuje po celou životnost vysokou opakovatelnost a krátké odezvy.

Hlavní oblasti použití našich bezvůlových bezpečnostních spojek SYNTEX®-NC:

Tyto přetěžovací spojky byly speciálně vyvinuty pro použití v moderních obráběcích strojích, řídicí a polohovací technice, dopravních zařízeních, textilních strojích, servopohonech, balicích strojích a stavbě speciálních strojů.

Principy funkce:

Prosmekávací provedení DK: Libovolné zasmeknutí po přetížení.

Po odstranění přetížení se kuličky automaticky zasmeknou do nejbližšího dalšího zahloubení.

Synchronní provedení SR: Synchronní zasmeknutí po přetížení.

Po odstranění přetížení se válečky automaticky znovu zasmeknou po otočení o 360°. Pohon a výstup stojí vždy ve stejné vzájemné poloze. Jiné body zasmeknutí, např. 180°, jsou rovněž možné

Informace k dimenzování bezpečnostních spojek:

Aby bezpečnostní spojka nevypadávala již při procesně podmíněných špičkách točivého momentu, měl by spínací moment spojky ležet nejméně 30 % nad maximálním provozním momentem (viz diagram).

Kluzné třecí spojky a přetěžovací spojky, které se automaticky znovu zasmeknou, by se měly při vyšších vybavovacích momentech používat pouze se sníženými otáčkami. Časté nebo delší prokluzování nebo zasmekávání zvyšují opotřebení bezpečnostní spojky.

Poté, co omezovač točivého momentu při přetížení oddělil pohon a výstup, může kvůli větším setrvačnostem hmoty v hnacím ústrojí trvat, než se pohon zastaví. To může vést ke zvýšenému opotřebení kluzné třecí spojky a automaticky znovu zasmekávající bezpečnostní spojky. Proto doporučujeme u pohonů s velkými setrvačnostmi hmoty nebo při vyšších otáčkách použití bezpečnostní spojky KTR-SI v uvolňovacím provedení.

Zásadně doporučujeme elektrické sledování omezovačů točivého momentu, aby se pohon při přetížení přímo vypnul. Při technických dotazech ohledně výběru a dimenzování omezovačů točivého momentu vás rádi podpoříme. K tomu máme k dispozici nejmodernější simulační a výpočetní programy. Přitom platí: Čím rozsáhlejší datový materiál, tím přesnější výsledky výpočtů.

More products in this area "SYNTEX-NC bezvůlové bezpečnostní spojky"