Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

3 - 3 100 Nm

KTR-SI Compact FT bezpečnostní spojka přírubové provedení

Bezvůlová bezpečnostní spojka odpojující zátěž v přírubovém provedení

Bezpečnostní spojka KTR SI Copmact FT je omezovač točivého momentu v přírubovém provedení. Tato bezpečnostní spojka nabízí snadnou nástavbu součástí zákazníka (např. řemenice).

Robustní přetěžovací systém KTR-SI je k dostání v různých konstrukcích (Standard a Compact) a principech funkce (prosmekávací, synchronní, blokovaná, uvolňovací) a nabízí ochranu proti přetížení do 3100 Nm.

Features
  • bezvůlová bezpečnostní spojka v přírubovém provedení
  • tvrzené povrchy
  • Omezovač točivého momentu prosmekávací
  • Omezovač točivého momentu synchronně aretující
  • bezúdržbová
  • Přesnost 10 %
  • korozi odolná
Send product request

Bezpečnostní spojka v různých konstrukcích

Bezpečnostní spojka KTR-SI Compact je bezvůlový omezovač točivého momentu a k dostání v různých konstrukcích (přírunbové provedení a v kombinaci s bezvůlovou spojkou ROTEX GS) a principech funkce (prosmekávací provedení nebo synchronní provedení).

Bezvůlový kuličkový vysmekávací systém se skládá z vysoce kvalitní oceli k zušlechťování. Nejvyšší přesnost a životnost našeho omezovače točivého momentu jsou dosahovány dodatečně tvrzenými funkčními plochami a speciální talířovou pružinou. Robustní bezpečnostní spojka nabízí ochranu proti přetížení do 3100 Nm.

Naše nabídka bezpečnostní spojky KTR-SI Compact zahrnuje bezvůlovou bezpečnostní spojku odpojující zátěž v přírubovém provedení (KTR-SI Compact FT) a bezpečnostní spojku odpojující zátěž s bezvůlovou spojkou (KTR-SI Compact s ROTEX GS).

Bezpečnostní spojka KTR-SI Compact FT je k dostání v různých principech funkce (prosmekávací, synchronní, blokovaná, uvolňovací).

Oblasti použití naší bezvůlové bezpečnostní spojky KTR-SI Compact:
Dopravní zařízení, balicí stroje, textilní stroje, potravinářské stroje, stavba speciálních strojů, servopohon, námořní aplikace

Přetěžovací spojka v prosmekávacím provedení DK:
Libovolné zasmeknutí po přetížení. Po odstranění přetížení se kuličky automaticky zasmeknou do nejbližšího dalšího zahloubení.

Přetěžovací spojka v synchronním provedení SR:
Synchronní zasmeknutí po přetížení. Po odstranění přetížení se válečky automaticky znovu zasmeknou po otočení o 360°. Pohon a výstup stojí vždy ve stejné vzájemné poloze. Jiné body zasmeknutí, např. 180°, jsou rovněž možné.

Informace k dimenzování omezovačů točivého momentu:

Aby omezovač točivého momentu nevypadával již při procesně podmíněných špičkách točivého momentu, měl by spínací moment spojky ležet nejméně 30 % nad maximálním provozním momentem (viz diagram).

Kluzné třecí spojky a přetěžovací systémy, které se automaticky znovu zasmeknou, by se měly při vyšších vybavovacích momentech používat pouze se sníženými otáčkami. Časté nebo delší prokluzování nebo zasmekávání zvyšují opotřebení omezovače točivého momentu.

Poté, co omezovač točivého momentu při přetížení oddělil pohon a výstup, může kvůli větším setrvačnostem hmoty v hnacím ústrojí trvat, než se pohon zastaví. To může vést ke zvýšenému opotřebení kluzné třecí spojky a automaticky znovu zasmekávajícího přetěžovacího systému. Proto doporučujeme u pohonů s velkými setrvačnostmi hmoty nebo při vyšších otáčkách použití přetěžovacího systému KTR-SI v uvolňovacím provedení.

Zásadně doporučujeme elektrické sledování omezovačů točivého momentu, aby se pohon při přetížení přímo vypnul. Při technických dotazech ohledně výběru a dimenzování omezovačů točivého momentu vás rádi podpoříme. K tomu máme k dispozici nejmodernější simulační a výpočetní programy. Přitom platí: Čím rozsáhlejší datový materiál, tím přesnější výsledky výpočtů.

  • torzně tuhou RADEX®-N
  • RADEX®-NC
  • vibrace tlumící ROTEX® GS

More products in this area "KTR-SI Compact"