Imprint

Za obsah webých stránek odpovídá:

KTR Systems GmbH 
Carl-Zeiss-Straße 25
48432 Rheine 
Germany

Tel.: +49 (0) 59 71 79 80
Fax.: +49 (0) 59 71 79 86 98

 

Internet: www.ktr.com

E-Mail: mail@ktr.com

Zástupce oprávněný kjednání: Nicola Warning

Obchodní rejstřík: Amtsgericht Steinfurt HRB 3688
Idntifikační číslo daně z přidané hodnoty.: DE 811295751

Informace obsažené na této webové stránce jsou pravdivé a správné v souladu se znalostmi KTR. Společnost KTR neodpovídá za žádné ztráty nebo škody vzniklé použitím této webové stránky nebo nesprávných informací, typografických či jiných informací obsažených na těchto webových stránkách. Společnost KTR Systems GmbH, společnost KTR Corporation ani žádná z jejích dceřiných společností v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, třetí osoby ani za zvláštní škody jakéhokoli druhu vyplývající z používání této webové stránky nebo informací obsažených na těchto webových stránkách nebo z odkazů. spojené s tímto nebo s jakýmikoli jinými webovými stránkami, které mají za následek ztrátu zisku, provozní přerušení, poškození hardwaru, ztrátu programů nebo jiných dat spojených s používáním nebo odkazováním na tuto webovou stránku nebo systém spojený s touto webovou stránkou bez ohledu na to, zda je společnost KTR Systems GmbH nebo společnost KTR Corporation známá nebo neznámá. 

Copyright :
Veškerý obsah a design této internetové stránky je chráněn autorskými právy a majetkem společnosti KTR Systems GmbH a KTR Corporation. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti KTR Systems GmbH nebo společnosti KTR Corporation je zakázáno stahování nebo objednávání specifických informací KTR z těchto stránek.

Obrazové zdroje:
© Stephan Wieland
© Claffra, Marafone, curraheeshutter, MarchCattle / www.shutterstock.com
© Mariusz Niedzwiedzki, Andrii Iurlov / www.123rf.com
© Liuhsihsiang, jpa1999 / www.istockphoto.com
© Dreamstime / https://de.dreamstime.com/
© Fotolia / www.fotolia.com
© Leitner ropeways
© ANDRITZ HYDRO
© Allseas