Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

0,5 - 400 Nm

RUFLEX® kluzná třecí spojka se zubovou spojkou BoWex®

Kluzná třecí spojka s torzně tuhou spojkou s efektem zakřivení zubů

Kluzný náboj RUFLEX se zubovou spojkou BoWex kombinuje kluzný náboj se spojkou s efektem zakřivení zubů pro spojení hřídel-hřídel.

Spojky BoWex s efektem zakřivení zubů jsou pružné a torzně tuhé hřídelové spoje pro přenášení krouticího momentu s tvarovým stykem a zvláště vhodné pro kompenzaci axiálních, radiálních a úhlových přesazení.

Features
  • Kluzný náboj jako torzně tuhé dvojité kardanové spojení hřídel-hřídel
  • Velká přesazení díky dvojité kardanové konstrukci
  • Nákladově příznivé zabezpečení krouticího momentu pro spojení hřídel-hřídel
  • Axiálně zásuvná kluzná třecí spojka
  • Snadné nastavení kluzného momentu běžnými nástroji
  • Ochrana proti přetížení do 400 Nm
  • Kompenzace axiálních, radiálních a úhlových přesazení hřídelů
  • další vlastnosti ke standardní verzi
Send product request

Kluzné náboje / kluzné třecí spojky pro přesné omezení točivého momentu

Kluzné třecí spojky RUFLEX jsou kluzné náboje odolávající zatížení s třecím stykem. Stavebnicový systém kluzných třecích spojek RUFLEX nabízí řešení pro každý pohon.

Kombinace s osvědčenými elastomerovými spojkami KTR ROTEX nebo zubovými spojkami BoWex a rovněž integrace pohonných dílů specifických pro zákazníka (např. řetězová kola) umožňuje ochranu proti přetížení optimálně přizpůsobenou příslušnému případu použití pro krouticí momenty do 12 000 Nm.

Naše nabídka kluzných třecích spojek (kluzných nábojů) zahrnuje RUFLEX Standard, kluznou třecí spojku RUFLEX s řetězovým kolem, RUFLEX max. (kluzná třecí spojka v prodlouženém provedení pro široké pohonné díly), RUFLEX s ROTEX (kluzná třecí spojka pro spojení hřídel-hřídel) a RUFLEX s BoWex (kluzná třecí spojka jako torzně tuhé dvojité kardanové spojení hřídel-hřídel).

Oblasti použití našich kluzných třecích spojek / kluzných nábojů: stavební stroje, drticí zařízení, zemědělské stroje, dopravní zařízení, balicí stroje, textilní stroje

Naše RUFLEX kluzné náboje / kluzné třecí spojky:

Pro přesné dimenzování omezovačů točivého momentu (bezpečnostních spojek) jsou k dispozici moderní simulační a výpočetní programy. Sdělte nám proto co nejvíce údajů o vašem pohonu. Čím přesnější jsou tyto údaje, tím přesnější jsou výsledky výpočtu pro naše kluzné náboje / kluzné třecí spojky. Využijte tyto možnosti a konzultujte s námi předem případ pohonu.

Aby omezovač točivého momentu nevypadával již při procesně podmíněných špičkách točivého momentu, měl by spínací moment spojky ležet nejméně 30 % nad maximálním provozním momentem (viz diagram).

Kluzné třecí spojky a přetěžovací systémy, které se automaticky znovu zasmeknou, by se měly při vyšších vybavovacích momentech používat pouze se sníženými otáčkami. Časté nebo delší prokluzování nebo zasmekávání zvyšují opotřebení omezovače točivého momentu.

Poté, co omezovač točivého momentu při přetížení oddělil pohon a výstup, může kvůli větším setrvačnostem hmoty v hnacím ústrojí trvat, než se pohon zastaví. To může vést ke zvýšenému opotřebení kluzné třecí spojky a automaticky znovu zasmekávajícího přetěžovacího systému. Proto doporučujeme u pohonů s velkými setrvačnostmi hmoty nebo při vyšších otáčkách použití přetěžovacího systému KTR-SI v uvolňovacím provedení.

Zásadně doporučujeme elektrické sledování omezovačů točivého momentu, aby se pohon při přetížení přímo vypnul. Při technických dotazech ohledně výběru a dimenzování omezovačů točivého momentu vás rádi podpoříme.

More products in this area "Třecí bezpečnostní spojky"