1 - 10 Nm, neopotřebitelné přenášení krouticího momentu

Hysterezní spojka MINEX®

Hysterezní spojka - použitelná jako spojka nebo brzda

U hysterezní spojky MINEX® probíhá přenášení krouticího momentu z hnacího na výstupní prvek bezdotykově prostřednictvím magnetických sil.

Funkce hysterezní spojky:

Hysterezní spojka MINEX® přejde po dosažení max. krouticího momentu do kluzného provozu a zajišťuje přenášení krouticího momentu bez opotřebení.

Dokud leží provozní krouticí moment pod konstrukčním momentem (skluzový moment), přenášejí se otáčky synchronně. Jakmile provozní moment překročí konstrukční moment, spojka prokluzuje a nastaví se relativní otáčky mezi stranou pohonu a výstupu. Přitom se hysterezní materiál neustále přepólovává a zahřívá se. Přídržný moment zůstává při přetížení téměř konstantní, může však s rostoucími relativními otáčkami a s tím spojenými efekty vířivých proudů lehce růst.

Typické oblasti použití hysterezní spojky:

  • Stáčecí zařízení
  • dopravní technika
  • pohony vinutí 
  • uzavírací zařízení 
  • medicínská technika
Features
  • bezúdržbová hysterezní spojka díky bezdotykovému přenášení krouticího momentu prostřednictvím magnetických sil
  • Neopotřebitelné přenášení krouticího momentu
  • držící zatížení
  • velmi dobrá opakovatelnost krouticího momentu
  • bezúdržbová
Send product request

U hysterezní spojky MINEX® probíhá přenášení krouticího momentu z hnacího na výstupní prvek bezdotykově prostřednictvím magnetických sil.

Dokud leží provozní krouticí moment pod konstrukčním momentem (skluzový moment), přenášejí se otáčky synchronně. Jakmile provozní moment překročí konstrukční moment, spojka prokluzuje a nastaví se relativní otáčky mezi stranou pohonu a výstupu. Přitom se hysterezní materiál neustále přepólovává a zahřívá se. Přídržný moment zůstává při přetížení téměř konstantní, může však s rostoucími relativními otáčkami a s tím spojenými efekty vířivých proudů lehce růst.

Magnetické spojky konstrukční řady MINEX® jsou trvale magnetické spojky, které bezdotykově přenášejí krouticí moment magnetickými silami mezi dvěma magnetickými rotory. Standardní provedení MINEX®-S s oddělovacím hrncem a radiálně uspořádanými magnety zaručuje v čerpadlech a míchadlech hermetické oddělení strany pohonu a výstupu.

V provedení jako hysterezní spojka se naproti tomu hodí jako neopotřebitelná ochrana proti přetížení alternativně ke klasickým bezpečnostním spojkám. U volitelně dostupné čelní otočné spojky stojí magnety axiálně proti sobě, čímž lze krouticí momenty přenášet skrz rovné stěny. Přenosný krouticí moment lze přitom měnit přestavením vzduchové štěrbiny.