Kontakt

T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

Backlash-free overload systems KTR-SI Compact by KTR Systems GmbH

Bezvůlové bezpečnostní spojky

Konstrukce našich bezpečnostní spojek je založená na bezvůlových principech kuličkové aretace s tvarovým stykem, který umožňují po celou životnost vysokou opakovatelnost a krátké odezvy.

Princip funkce

Při přetížení opustí blokovací tělesa (kuličky) bezpečnostní spojky svá zahloubení a dojde k relativnímu pohybu mezi stranou pohonu a výstupu. Bezpečnostními spojkami se tak spolehlivě zabrání škodám způsobeným přetížením. Volitelný koncový spínač vydává signál, který lze použít pro funkce řízení nebo k vypnutí pohonu.

 

Advantages
  • Prosmekávací a synchronní provedení
  • Vysoká přesnost odezvy
  • Bezvůlové přenášení krouticího momentu
  • Volitelné vypnutí při přetížení dotazováním koncového spínače
  • Bezúdržbová
  • Snadná montáž a nastavení krouticího momentu
Product requestKatalog

Přehled našich bezpečnostních spojek:

Backlash-free overload systems SYNTEX by KTR Systems GmbH

SYNTEX® bezvůlová bezpečnostní spojka

Bezpečnostní spojky SYNTEX jsou přetěžovací spojky pracující na tvarovém styku se speciálně děrovanou talířovou pružinou pro krouticí momenty do...

Zobrazit produkt
Backlash-free overload systems SYNTEX-NC by KTR Systems GmbH

SYNTEX®-NC bezvůlové bezpečnostní spojky

SYNTEX-NC jsou bezpečnostní spojky s malou hmotností a momentem setrvačnosti. Jsou torzně tuhé, pracují bezvůlově a jsou vhodné pro krouticí...

Zobrazit produkt
Backlash-free overload systems KTR-SI Compact by KTR Systems GmbH

KTR-SI Compact bezvůlová bezpečnostní spojka

Bezpečnostní spojka je k dostání v různých konstrukcích: přírubové provedení nebo nebo v kombinaci s bezvůlovou spojkou a rovněž jako...

Zobrazit produkt