Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

6 - 400 Nm

SYNTEX® bezpečnostní spojka s ozubenou řemenicí

Bezpečnostní spojka s ozubenou řemenicí

SYNTEX s ozubenou řemenicí je bezvůlová bezpečnostní spojka s integrovanou ozubenou řemenicí a je k dostání jako synchronní provedení nebo prosmekávací provedení.

Bezpečnostní spojka je hotová pro vestavění s nastaveným povolovacím momentem. Přispívá integrovanou ozubenou řemenicí k omezení součástí a nákladů.

Features
  • Bezvůlová přetěžovací spojka s integrovanou ozubenou řemenicí
  • Hotová pro vestavbu s nastaveným kluzným momentem
  • K dostání jako synchronní a prosmekávací provedení
  • Nastavení krouticího momentu možné v zabudovaném stavu
  • Omezení součástí a nákladů integrovanou ozubenou řemenicí
  • bezvůlová
  • Omezovač točivého momentu prosmekávací
  • bezúdržbová
  • Přesnost ±10 %
Send product request

Bezpečnostní spojky SYNTEX jsou přetěžovací spojky pracující na tvarovém styku se speciálně děrovanou talířovou pružinou pro krouticí momenty do 400 Nm. Jako prvek přenášející krouticí moment slouží speciální děrovaná talířová pružina.

Konstrukce bezpečnostní spojky zaručuje krátké odezvy a vysokou přesnost při opakování. Nastavení krouticího momentu je možné v zabudovaném stavu.

Design umožňuje snadnou integraci spojky v pohonu. Nejjednodušší napojení zákazníkových součástí, např. ozubených řemenic nebo řetězového kola.

Oblasti použití naší bezpečnostní spojky SYNTEX:

Dopravní zařízení, balicí stroje, textilní stroje, speciální aplikace

Bezpečnostní spojka s děrovanou talířovou pružinou:

Bezpečnostní spojka SYNTEX je přetěžovací spojka pracující na tvarovém styku. Jako díl přenášející krouticí moment slouží děrovaná talířová pružina (chráněná patentovým právem).

Principy funkce bezpečnostní spojky SYNTEX:

Bezpečnostní spojka prosmekávací provedení DK:
Libovolné zasmeknutí po přetížení. Po odstranění přetížení se kuličky automaticky zasmeknou do nejbližšího dalšího zahloubení.

Bezpečnostní spojka synchronní provedení SR:
Synchronní zasmeknutí po přetížení. Po odstranění přetížení se válečky automaticky znovu zasmeknou po otočení o 360°. Pohon a výstup stojí vždy ve stejné vzájemné poloze. Jiné body zasmeknutí, např. 180°, jsou rovněž možné.

Pro přesné dimenzování bezpečnostních spojek jsou k dispozici moderní výpočetní a simulační programy. Sdělte nám proto co nejvíce údajů o vašem pohonu.

Čím přesnější jsou tyto údaje, tím přesnější jsou výsledky výpočtu. Využijte naše možnosti a konzultujte s námi předem svůj případ pohonu. Aby bezpečnostní spojka nevypadávala již při procesně podmíněných špičkách točivého momentu, měl by spínací moment spojky ležet nejméně 30 % nad maximálním provozním momentem (viz diagram).

Kluzné třecí spojky a bezpečnostní spojky, které se automaticky znovu zasmeknou, by se měly při vyšších vybavovacích momentech používat pouze se sníženými otáčkami. Časté nebo delší prokluzování nebo zasmekávání zvyšují opotřebení omezovače točivého momentu.

Poté, co přetěžovací spojka při přetížení oddělila pohon a výstup, může kvůli větším setrvačnostem hmoty v hnacím ústrojí trvat, než se pohon zastaví. To může vést ke zvýšenému opotřebení bezpečnostní spojky a automaticky znovu zasmekávajících přetěžovacích spojek. Proto doporučujeme u pohonů s velkými setrvačnostmi hmoty nebo při vyšších otáčkách použití přetěžovací spojky KTR-SI v uvolňovacím provedení.

Zásadně doporučujeme elektrické sledování bezpečnostních spojek, aby se pohon při přetížení přímo vypnul. Při technických dotazech ohledně výběru a dimenzování omezovačů točivého momentu vás rádi podpoříme.

More products in this area "SYNTEX bezvůlová bezpečnostní spojka"