Politika jakosti

 Naším cílem je dosáhnout maximální spokojenosti zákazníků. Každý zaměstnanec nezávisle pomáhá splnit požadavky zákazníků, je to součást jeho každodenní prácovní náplně. Podporování kvality je naším klíčovým úkolem. Chybám je lépe se vyvarovat, než je poté napravovat. Zlepšení kvality je, za všech okolností, naší povinností.


Dodavatelům klademe na srdce dodržování našich požadavků na kvalitu. Pomáhá nám to při dosahování společných cílů v oblasti kvality a napomáhá otevřenému partnerství.

 

Díváme se na každý detail, protože špičkovou kvalitu můžeme zaručit pouze v případě, že víme o každém detailu.
Guido Butscher, vedoucí manažer kvality

V souladu s přírodou

  • KTR ví, že ochrana životního prostředí je na prvním místě.
  • KTR se snaží udržovat svoji uhlíkovou stopu na minimu.
  • KTR neustále zdokonaluje výrobu svých výrobků a výrobní provozy tak, aby byly slučitelné s principy ochrany životního prostředí.
  • KTR se zavazuje dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy v oblasti životního prostředí.
  • Otevřená a jasná komunikace se zákazníky, dodavateli, obchodními partnery a širokou veřejností je samozřejmostí.
  • KTR informuje všechny svoje zaměstnance o předpisech a povinnostech vztahujících se k ochraně životního prostředí.
  • KTR si každoročně klade konkrétní cíle v oblasti ochrany životního protředí a tvrdě pracuje na jejich dosažení.