Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

35 - 560 Nm

Bezvůlové servospojky ROTEX® GS P ETP

Servospojka s hydraulickým upínacím pouzdrem pro rychlou a častou montáž

Náboj ROTEX GS P ETP s integrovaným vysoce přesným hydraulickým upínacím pouzdrem je koncipovaný speciálně pro rychlé a časté montáže.

Náboj naší lamelové servospojky (elastomerové spojky) ke z oceli a upevňuje se pouze jedním šroubem s třecím stykem a bezpečně na hřídel. I po časté montáži/demontáži je daná vysoká přesnost vystředěného chodu. To zaručuje dobrou klidnost chodu i při vysokých otáčkách. Montáž bez axiálního posunutí náboje.

Features
 • Bezvůlová hřídelová spojka tlumící vibrace s integrovaným rychloupínacím systémem ETP
 • Rychlá montáž/demontáž, protože se musí utáhnout toliko jeden šroub
 • Extrémně dobrá přesnost vystředěného chodu i po několika montážích
 • Montáž / demontáž více než tisíckrát
 • Možná montáž v nepřístupných prostorách, protože se tlačný šroub utahuje v radiálním směru ke hřídeli
 • Malé montážní rozměry
 • Náboj lze snadno a přesně nastavit
 • Torzně pružná
 • Axiální montáž
 • Axiální, radiální, úhlová kompenzace
 • v souladu s ATEX
Send product request

Popis servospojek:

Naše servospojky jsou torzně tuhé, v ohybu pružné hřídelové spojky jako spojovací prvek mezi hnacím agregátem a snímačem měřených hodnot. Přenášejí krouticí moment bez vůle a úhlově věrně. Tím jsou naše bezvůlové hřídelové spojky vysoce přesné. Dovolují současně kompenzaci axiálních, radiálních a úhlových přesazení. Díky vysoké varianci typů spojek a provedení nábojů jsme schopni dodat pro téměř každý případ použití vhodnou spojku.

Bezvůlovost servospojky:

Bezvůlovost bezvůlových servospojek (elastomerových spojek) ROTEX® GS spočívá kromě geometrie zubů nábojů spojky z největší části v geometrii ozubených věnců ROTEX® GS. Ty jsou provedené tak, aby konvexními zuby ozubeného věnce pod předpnutím doléhaly do konkávních zubů náboje spojky. V páru s přímým ozubením vyplývá malý plošný tlak a zvýšená tuhost spojkového systému.

Ozubené věnce servospojky:

Pružné ozubené věnce našich elastomerových spojek jsou k dispozici v pěti různých tvrdostech Shore. To umožňuje spojku s ohledem na torzní tuhost a kmitavé chování snadným způsobem přizpůsobit individuálním podmínkám případu použití. Zuby ozubeného věnce zachycují přesazení a jsou přitom ve vnitřním průměru radiálně podepřené třmenem. To zabraňuje při silných zrychleních nebo vysokých otáčkách příliš velké deformaci dovnitř nebo ven. Přípustná okolní teplota závisí na tvrdosti Shore ozubeného věnce.

More products in this area "ROTEX GS"