Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

0 - 2 750 000 Nm

Celoocelová zubová spojka GEARex® DH

Celoocelová zubová spojka GEARex DH je pro spojování hřídelů s velkým odstupem a dodává se podle odstupu ve šroubovém nebo svařovaném provedení.

Features
  • Dvojitá kardanová celoocelová zubová spojka
  • Vysoké krouticí momenty až 2 750 000 Nm při malých konstrukčních rozměrech
  • Pouzdro v provedení víka pro usnadněnou montáž
  • Pro větší rozměry odstupů hřídelů
  • Vyšší krouticí momenty díky speciálním materiálům
  • Oblasti použití: obecné strojírenství, pohony čerpadel, kompresory a rovněž oblast oceláren
  • v souladu s ATEX
Send product request

Podle způsobu působení známého principu soudkového ozubení se zabrání hranovému stlačení při úhlových a radiálních nesouosostech v ozubeném spojení. Trvalé mazání tukem navíc vytváří dobrý poměr tření ozubeného spojení s provozem téměř bez opotřebení ve spojení s velmi vysokou životností spojky.

K zajištění pravidelného a kontrolovaného mazání v zabudovaném stavu se nacházejí radiálně na každém pouzdru spojky dvě protilehlé hydraulické přípojky, tedy u kompletní zubové spojky GEARex® čtyři přípojky vzájemně přesazené o 90°.

Vnitřní prostor spojky je utěsněný O-kroužky (NBR 70 ShA). Drážky pro lícovaná pera je třeba při montáži utěsnit proti úniku maziva.

More products in this area "GEARex"