Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

0,2 - 5 850 Nm

Bezvůlové servospojky ROTEX® GS

Nákladově příznivé bezvůlové servospojky - snadná a rychlá montáž

U ROTEX GS se jedná o třídílnou, pod předpnutím bezvůlovou servospojku (elastomerovou spojku). Různá provedení nábojů a různé tvrdosti Shore poskytují pro každý případ použití v automatizační technice optimální spojku. Používá se všude tam, kde se musejí přesně polohovat pohony. I přes své vlastnosti tlumení vibrací je spojka tak torzně tuhá, že se ani u vysoce dynamický pohonů nemusejí dělat žádné škrty v přesnosti. Bezvůlové elastomerové spojky ROTEX GS dovolují současně kompenzaci axiálních, radiálních a úhlových přesazení.

Bezvůlová servospojka ROTEX GS pracuje se stavebnicovým systémem, je dostupná ve velké rozmanitosti různých provedení nábojů, které lze v rámci jedné velikosti spojky kombinovat. Výběr materiálu náboje závisí na velikosti a skládá se buď z hliníku nebo oceli. Jsou možná jak spojení s třecím stykem bez drážky pro lícované pero, tak i spojení s tvarovým stykem s drážkou pro lícované pero.

Oblasti použití elastomerové spojky ROTEX GS:
Spojky pro obráběcí stroje, automatizační techniku, techniku pohonů, medicínskou techniku, obalovou techniku

Features
 • Bezúdržbová bezvůlová elastomerová spojka / servospojky
 • snadná montáž
 • nákladově příznivá
 • Dobrá optická kontrola opotřebení a odhad životnosti
 • Elektricky izolující k přerušení plazivých proudů
 • Tlumení vibrací
 • Axiálně zásuvná, snadná slepá montáž. Možná vestavba do pouzdra.
 • Odolná proti průrazu, proto vlastnost nouzového chodu při opotřebení ozubeného věnce
 • Možné okolní teploty od -50 °C do +150 °C (v závislosti na ozubeném věnci)
 • Svěrné náboje jsou nákladově příznivé a umožňují snadnou a rychlou montáž
 • v souladu s ATEX
Send product request

Popis servospojek:

Naše servospojky jsou torzně tuhé, v ohybu pružné hřídelové spojky jako spojovací prvek mezi hnacím agregátem a snímačem měřených hodnot. Přenášejí krouticí moment bez vůle a úhlově věrně. Tím jsou naše bezvůlové hřídelové spojky vysoce přesné. Dovolují současně kompenzaci axiálních, radiálních a úhlových přesazení. Díky vysoké varianci typů spojek a provedení nábojů jsme schopni dodat pro téměř každý případ použití vhodnou spojku.

Bezvůlovost servospojky:

Bezvůlovost bezvůlových servospojek (elastomerových spojek) ROTEX® GS spočívá kromě geometrie zubů nábojů spojky z největší části v geometrii ozubených věnců ROTEX® GS. Ty jsou provedené tak, aby konvexními zuby ozubeného věnce pod předpnutím doléhaly do konkávních zubů náboje spojky. V páru s přímým ozubením vyplývá malý plošný tlak a zvýšená tuhost spojkového systému.

Ozubené věnce servospojky:

Pružné ozubené věnce našich elastomerových spojek jsou k dispozici v pěti různých tvrdostech Shore. To umožňuje spojku s ohledem na torzní tuhost a kmitavé chování snadným způsobem přizpůsobit individuálním podmínkám případu použití. Zuby ozubeného věnce zachycují přesazení a jsou přitom ve vnitřním průměru radiálně podepřené třmenem. To zabraňuje při silných zrychleních nebo vysokých otáčkách příliš velké deformaci dovnitř nebo ven. Přípustná okolní teplota závisí na tvrdosti Shore ozubeného věnce.

More products in this area "ROTEX GS"