Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

0 - 1 350 000 Nm

REVOLEX® KX-D pružná čepová spojka z oceli

Čepová spojka pro zvláštní rozměry specifické pro zákazníka

Pružná spojka REVOLEX® KX-D z oceli je čepová spojka odolná proti průrazu.

Čepová spojka REVOLEX® z oceli je vhodná do obvodové rychlosti 60 m/s, tak požadují např. přímo poháněné průmyslové ventilátory kromě vysokého výkonu i vysoké otáčky.
Běžná spojení hřídel/náboj jsou spojení s lícovaným perem. Materiál náboje ocel umožňuje navíc olejové tlačné svazky a rovněž kombinace s vnitřními upínacími sadami a vnějšími upínacími sadami CLAMPEX.

REVOLEX z oceli lze realizovat i ve zvláštních rozměrech specifických pro zákazníka, jsme v průměru a v délce volní.
Dále existuje možnost opatřit zvláštní oceli, tak byly již realizovány čepové spojky z vysoce pevné oceli jako např. 42CrMo4 nebo oceli se zvláštní vrubovou houževnatostí pro aplikace při nízkých teplotách (vrtné plošiny, arktické pásové pohony). Dále se pro námořní aplikace realizují oceli s 3.1 + 3.2 podle DIN EN 10204, který nalézají využití např. v příďových propulzorech (thrusterech) velkých křižníků.

Čepové spojky dostupné skladem
Čepová spojka REVOLEX® KX-D z oceli je skladem předvrtaná v konstrukčních velikostech 75 až 330. Jsou možné zvláštní rozměry v průměru a délce.

Features
 • Torzně pružná čepová spojka / hřídelová spojka odolná proti průrazu
 • bezúdržbová
 • Radiální montáž / demontáž čepů
 • Z všech stran opracovaná, dobré dynamické vlastnosti
 • Materiál náboje ocel pro vyšší namáhání a otáčky
 • Točivé momenty od 4 300 do 1 350 000 Nm
 • K dostání skladem v konstrukčních velikostech 75 až 330
 • Možné zvláštní rozměry v průměru a délce
 • Možné speciální oceli, např. vysoce pevné, pro aplikace při nízkých teplotách nebo námořní aplikace
 • relativně krátký odstup hřídelů
 • Kompenzace axiálních, radiálních a úhlových přesazení
 • V souladu s ATEX (podle směrnice EU 2014/34/EU)
Send product request

Bezpečné přenášení krouticího momentu s čepovou spojkou REVOLEX

REVOLEX® jsou torzně pružné, proti průrazu odolné čepové spojky, které se používají převážně v aplikacích s vysokými krouticími momenty a rázově zatíženými pohony. Jsou zvláště robustní, odolné proti průrazu, kompenzují přesazení hřídelů jakéhokoliv druhu a přenášejí přitom bezpečně krouticí moment.
Čepové spojky REVOLEX lze montovat axiálně a vyznačují se zvláště krátkou konstrukcí. Tyto čepové spojky se obecně osazují hydraulicky demontovatelnými čepy, takže nejsou při demontáži potřebné žádné speciální nástroje. Pro snadnou údržbu připouštějí prvky čepových spojek REVOLEX® bezproblémovou demontáž elastomerových kroužků včetně čepů v zabudovaném stavu.

Čepové spojky REVOLEX® jsou obvykle osazené elastomerovými kroužky 80 ShA NBR, standardní materiál je skutečný všeuměl. Pro aplikace při nízkých teplotách jsou k dispozici elastomery NR. Dále jsou k dispozici bezvůlové, elektricky izolující elastomery NBR (modře zbarvené), ty se převážně používají v pohonech lanových drah.

Malé čepové spojky jsou porovnáním drahé, proto začíná REVOLEX teprve od jmenovitého krouticího momentu spojky 4 300 Nm. Pro menší rozsahy výkonu jsou k dispozici výrobkové řady ROTEX a POLY-NORM.

Čepová spojka se skládá ze dvou konstrukčně shodných nábojů. Na vnějším děleném kruhu nábojů se střídají čepy a kapsové otvory. Přenášení krouticích momentů probíhá přes ocelové čepy s jejich kónickými elastomerovými kroužky a příslušnými určenými otvory náboje pouzdra.

Přesazení hřídelů všeho druhu, např. vyvolaná nepřesným zarovnáním prvků pohonu nebo výstupu, jsou tak spolehlivě kompenzovaná a rovněž jsou znamenitě kompenzované vibrace a momentové rázy.
Čepová spojka je bezúdržbová a nachází využití v obecném strojírenství a rovněž v oboru čerpadel, dopravní technice atd. Krouticí momenty až 1 220 000 Nm jsou vedené ve 21 konstrukčních velikostech pro optimální přizpůsobení příslušnému případu aplikace. Tak jsou kromě standardního programu k dostání řešení specifická pro zákazníka.

REVOLEX KX-D má námořní typové schválení jako BV Bureau Veritas; ABS American Bureau of Shipping; DNV.GL Desk Nord Veritas. U námořních aplikací existují zvláštní požadavky podle EN 10204 (3.2) na tělesa nábojů a čepy.

Oblasti použití našich čepových spojek REVOLEX: Čepové spojky REVOLEX jsou určené převážně do bezpečnostně relevantních aplikací, rázově zatížených pohonů v extrémně vysokými otáčkami, např. v námořní technice, dopravní technice, chemických závodech, bioplynových zařízeních atd.
Čepové spojky byly konstruovány odolné proti průrazu a fungují spolehlivě při jmenovitých krouticích momentech od 3 800 do 1 220 000 Nm.

Naše pružné čepové spojky REVOLEX®:

More products in this area "REVOLEX"