Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

2,5 - 2 000 Nm

RADEX®-NC DK bezvůlové lamelové servospojky

Dvojitá kardanová dvoukloubová spojka (lamelová servospojka)

RADEX-NC DK High Torque je dvojitá kardanová lamelová servospojka (dvoukloubová spojka). Dvojité kardanové provedení dovoluje úhlově věrné přenášení krouticího momentu při kompenzaci axiálních, radiálních a úhlových přesazení.

Dvojitá kardanová lamelová servospojka se svěrnými náboji:
RADEX-NC DK se svěrnými náboji je dvojitá kardanová standardní konstrukční řada s mezikusem. Díky svěrným nábojům se lamelová servospojka snadno instaluje. Náboje se na hřídeli zafixují utažením jediného excentricky uspořádaného svěrného šroubu.
Při tom jsou možná jak spojení s třecím stykem bez drážky pro lícované pero, tak i spojení s tvarovým stykem s drážkou pro lícované pero.

Dvojitá kardanová lamelová servospojka se stahovacími náboji:
RADEX-NC DK se stahovacími náboji je dvojitá kardanová konstrukční řada s mezikusem pro vysoké otáčky.
2dílné, rotačně symetrické kónické náboje zaručují vysokou klidnost chodu a bezpečné spojení hřídel - náboj s třecím stykem i při vysokých otáčkách.

Features
 • bezvůlová lamelová servospojka / dvoukloubová spojka
 • princip dvojité kardanové spojky
 • snadná montáž
 • volitelně i s drážkou pro lícované pero
 • dobré vlastnosti vystředěného chodu
 • vysoké otáčky
 • vysoký moment třecího styku
 • Kompenzace axiálního, úhlového a radiálního přesazení
 • torzně tuhá
 • max. okolní teploty +200 °C
 • Bezúdržbová
Send product request

Lamelová servospojka RADEX®-NC byla vyvinuta pro využití v servotechnice.

Paket z torzně tuhých a v ohybu pružných ocelových lamel vyrovnává axiální, úhlová a radiální přesazení hřídelů. Jako celokovovou spojku - lamely jsou z nerezové oceli - lze RADEX-NC používat při teplotách až +200 °C a v agresivních podmínkách prostředí.
Spojka RADEX-NC je opatřená svěrnými náboji nebo stahovacími náboji.

Dostupná je naše lamelová servospojka ve dvou druzích konstrukce:
- RADEX-NC High Torque EK = jednoduchá kardanová lamelová servospojka
- RADEX-NC High Torque DK = dvojitá kardanová lamelová servospojka

Oblasti použití naší lamelové servospojky RADEX-NC:
Typické oblasti použití pro RADEX-NC jsou bezvůlové šnekové převodovky s malými převody. Spojky pro automatizační techniku, techniků pohonů, medicínskou techniku

 

Typické oblasti použití pro lamelovou servospojku RADEX-NC jsou bezvůlové šnekové převodovky s malými převody. Tuhost spojky se musí kvůli převodu převodovky přepočítat ze strany pohonu na stranu výstupu. Při tom má převod rozhodující vliv, protože vstupuje do výpočtu kvadraticky. Tato přepočtená tuhost se přičte v řadě s tuhostí převodovky, aby se získala celková tuhost. U převodů menších než i = 8 doporučujeme použití lamelové servospojky RADEX-NC.

Naše lamelové servospojky jsou podle směrnice EU 2014/34/EU posuzované a potvrzené jako přístroje kategorie 2G/2D a tedy vhodný pro použití v oblastech ohrožených výbuchem zón G1, G2, D21 a D22.

Při použití svěrných nábojů bez drážky (přípustné pouze pro kat. 3) v oblastech ohrožených výbuchem je třeba spojku dimenzovat tak, aby byla od špičkového krouticího momentu zařízení včetně všech provozních parametrů k třecímu styku a jmenovitému krouticímu momentu spojky dána bezpečnost nejméně s=2.

Přečtěte si k tomu také pokyny v příslušném typovém certifikátu a provozním a montážním návodu!

 • Hřídele s měřením krouticího momentu
 • Omezovač točivého momentu

More products in this area "RADEX-NC"