Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

0 - 4 500 Nm

ROTEX® SH torzně pružná spojka s dělenými náboji

Spojka s dělenými náboji / náboji SPLIT

Torzně pružná ozubcová spojka ROTEX SH je snadno udržovatelná elastomerová spojka s dělenými náboji / náboji SPLIT (poloskořepinová spojka) a vyznačuje se jednoduchou radiální montáží, resp. demontáží.

Toto provedení se také označuje jako rozebíratelná spojka, poloskořepinová spojka, svěrná spojka, spojka s dělenými náboji nebo elastomerová spojka s děleným svěrným nábojem.

Elastomerová spojka s dělenými náboji / náboji SPLIT:
U poloskořepinové spojky ROTEX SH jsou náboje cíleně, strojově a procesně bezpečně rozdělené „rozštěpením“ na dvě poloviny. Při tom vzniká nepravidelný povrch s lícováním s tvarovým stykem, které zaručuje přesné usazení obou polovin. Konturované nepravidelné lomové plochy zajišťují ideální vycentrování polovin náboje.
Díky děleným nábojům lze elastomerovou spojku radiálně prostřednictvím čtyř šroubů smontovat a rozmontovat, aniž by se přitom musely přesouvat sousední agregáty. To činí elastomerovou spojku s děleným svěrným nábojem zvláště snadno montovatelnou a udržovatelnou.

Bližší informace o torzně pružné ozubcové spojce ROTEX SH s náboji SPLIT naleznete zde. Výhody spojek s dělenými náboji:
Provedení s poloskořepinami jako torzně pružná poloskořepinová spojka ROTEX SH jsou již desetiletí součástí naší nabídky.
Bližší informace o výhodách poloskořepinových spojek naleznete zde v našem příspěvku „Spojky s dělenými náboji: výhody a oblasti použití“.

 

Features
  • Torzně pružná, vibrace tlumící ozubcová spojka / elastomerová spojka s dělenými svěrnými náboji (rozebíratelná spojka)
  • Materiál šedá litina
  • Snadná radiální montáž / demontáž čtyřmi šrouby
  • Centrování obou polovin náboje přes lomovou plochu
  • K montáži není nutné přesouvání agregátů
  • Výměna ozubeného věnce bez přesouvání strany pohonu a výstupu
  • Hodí se pro zvláště zúžené montážní prostory
  • V souladu s ATEX (podle směrnice EU 2014/34/EU)
  • Axiální, radiální, úhlová kompenzace
  • Bližší informace naleznete zde
Send product request

Torzně pružné ozubcové spojky ROTEX® jsou elastomerové spojky a vyznačují se kompaktním provedením.
Přes nízké hmotnosti a momenty setrvačnosti elastomerových spojek je umožněno vysoké přenášení krouticího momentu. Kompaktně konstruované hřídelové spojky se vyznačují dlouhou životností a rovněž dobrými vlastnostmi chodu, které jsou dosažené opracováním ze všech stran.

Díky elastomeru (elastomerový ozubený věnec) mezi náboji ozubcových spojek jsou tlumeny rázy, resp. torzní vibrace v hnacím ústrojí. Vysoce tepelně odolný materiál ozubeného věnce T-PUR® (elastomer) je přitom k dispozici v různých stupních tvrdosti. Torzně pružné spojky ROTEX nalézají využití v téměř všech oblastech obecné stavby strojů a zařízení.

Přehled: torzně pružné ozubcové spojky / elastomerové spojky

Vlastnosti torzně pružných ozubcových spojek:

Hřídelové spojky ROTEX se skládají ze dvou nábojů (hliník nebo ocel) a jednoho ozubeného věnce (elastomerový kroužek / vačkový kroužek) z T-PUR. Různými stupni tvrdosti ozubeného věnce T-PUR lze přizpůsobit stupeň tlumení a torzní tuhost elastomerové spojky.

Spojky ROTEX potřebují malý montážní prostor a dovolují tak velmi snadnou montáž / demontáž. Mnohé varianty provedení nabízejí maximální flexibilitu a vyhovují různým požadavkům montáže s různými provedeními nábojů.

Funkce torzně pružných ozubcových spojek:

Ozbcové spojky dávají záruku přenášení sil s tlumenými torzními vibracemi a zachytávají rázy, které vycházejí z nerovnoměrně pracujících silových strojů.
Oproti pružným spojkám, jejich mezičlánky jsou namáhané v ohybu a z tohoto důvodu se rychleji opotřebovávají, jsou pružné zuby spojek ROTEX® (elastomery) vystavené pouze tlakovému namáhání. Tím má elastomerová spojka tu výhodu, že odolá výrazně vyšším zatížením.

Elastomery se deformují při zatížení a vysokých otáčkách. Je třeba zajistit dostatečný expanzní prostor.

U elastomerových spojek ROTEX® vychází pro všechny velikosti maximální úhel zkroucení 5°. Lze je vestavět jako vodorovně, tak svisle.

Materiál torzně pružných ozubcových spojek:

Náš elastomerové materiál T-PUR má výrazně vyšší tepelnou odolnost a životnost než běžné polyuretany. Opticky jsme T-PUR označili oranžovou (92 Shore A), fialovou (98 Shore A) a světle zelenou (64 Shore D) barvou.

Na přání obdržíte i nadále dosavadní polyuretanové ozubené věnce v barvách žlutá, červená a bílá se zeleným označením ozubeného věnce.

More products in this area "ROTEX"