Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

Individuální

Magnetická spojka MINEX®-S kompletně v ušlechtilé oceli

Magnetická spojka kompletně z ušlechtilé oceli

Na přání dodává KTR magnetickou spojku MINEX-S kompletně z ušlechtilé oceli. Magnety vnějšího rotoru jsou pak zapouzdřené stejným způsobem jako u vnitřního rotoru.

Typické oblasti použití naší magnetické spojky kompletně z ušlechtilé oceli:

  • Námořní oblast
  • přístavy
Features
  • Magnetická spojka zcela z ušlechtilé oceli
  • Zvláštní řešení
Send product request

Magnetické spojky konstrukční řady MINEX® jsou trvale magnetické spojky, které bezdotykově přenášejí krouticí moment magnetickými silami mezi dvěma magnetickými rotory. Standardní provedení MINEX®-S s oddělovacím hrncem a radiálně uspořádanými magnety zaručuje v čerpadlech a míchadlech hermetické oddělení strany pohonu a výstupu.

V provedení jako hysterezní spojka se naproti tomu hodí jako neopotřebitelná ochrana proti přetížení alternativně ke klasickým bezpečnostním spojkám. U volitelně dostupné čelní otočné spojky stojí magnety axiálně proti sobě, čímž lze krouticí momenty přenášet skrz rovné stěny. Přenosný krouticí moment lze přitom měnit přestavením vzduchové štěrbiny.

Hlavním komponentem magnetické spojky MINEX-S je takzvaný oddělovací hrnec, který je pevně zafixovaný na agregátu na straně výstupu a odděluje od sebe vnitřní a vnější rotor. Zaručuje zcela těsné oddělení prostoru produktu a atmosféry. Utěsnění se provádí staticky, plochým těsněním nebo O-kroužkem, čímž lze upustit od dynamicky zatěžovaných těsnicích prvků.

KTR nabízí jako standard jak kovové, tak i nekovové oddělovací hrnce. Kovová provedení pokrývají největší oblast použití, způsobují však ztráty vířivými proudy, které podle okolností vyžadují opatření k ochlazování. Je-li třeba ztráty vířivými proudy zcela vyloučit, jsou na výběr energeticky účinné alternativní materiály PEEK a keramika.

Přírubová čerpadla, která ve standardní konstrukci obsahují konvenční utěsnění hřídele jako ucpávku, kluzné kroužkové těsnění nebo jiné, lze bez větší konstrukční náročnosti dodatečně vybavit magnetickou spojkou MINEX®-S.

Při dopravě a dávkování médií polyol a isokyanát v zařízeních na zpracovávání PUR se musí zabránit vniknutí okolního vzduchu do procesu, aby nedošlo k nežádoucím reakcím.

Pro spolehlivé utěsnění těchto pohonů nabízí KTR standardní přestavbové sady, mimo jiné pro axiální pístová čerpadla typu REXROTH A2VK a řady ROTARY POWER C, které nabízejí následující přednosti:

  • Bezúdržbový provoz
  • Výrazné zkrácení dob prostojů
  • Problémy s těsněním patří minulosti
  • Lepší hospodárnost a bezpečnost procesů

Konstrukční skupiny jsou dostupné pro veškeré kombinace motorů a čerpadel a v různých materiálových provedeních.

Hydraulické komponenty KTR (viz „Konstrukční skupiny a přestavbové sady“)
jako držáky čerpadel KTR, patní příruby a tlumicí lišty

More products in this area "MINEX-S"