Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

930 - 135 000 Nm

Celoocelová zubová spojka GEARex® FB

Celoocelová zubová spojka GEARex FB má střední rozměr odstupu hřídelů, její náboje jsou otočené ven.

Náboje této zubové spojky lze axiálně zafixovat stavěcím závitem, přesahujícími lícováními nebo koncovou podložkou. Přizpůsobení materiálů u pouzdra a nábojů umožňují přenášení vyšších krouticích momentů.

Features
 • Dvojitá kardanová celoocelová zubová spojka
 • Vysoká hustota výkonu
 • Vysoké krouticí momenty až 135 000 Nm při malých konstrukčních rozměrech
 • Krátké provedení
 • Oba náboje jsou otočené ven
 • Možné axiální zafixování podložkou
 • Oblasti použití: obecné strojírenství, pohony čerpadel, kompresory a rovněž oblast oceláren
 • Standard AGMA (American Gear Manufacturer Association)
 • v souladu s ATEX
Send product request

Podle způsobu působení známého principu soudkového ozubení se zabrání hranovému stlačení při úhlových a radiálních nesouosostech v ozubeném spojení. Trvalé mazání tukem navíc vytváří dobrý poměr tření ozubeného spojení s provozem téměř bez opotřebení ve spojení s velmi vysokou životností spojky.

K zajištění pravidelného a kontrolovaného mazání v zabudovaném stavu se nacházejí radiálně na každém pouzdru spojky dvě protilehlé hydraulické přípojky, tedy u kompletní zubové spojky GEARex® čtyři přípojky vzájemně přesazené o 90°.

Vnitřní prostor spojky je utěsněný O-kroužky (NBR 70 ShA). Drážky pro lícovaná pera je třeba při montáži utěsnit proti úniku maziva.

 • Bezpečnostní spojky
 • Brzdy

More products in this area "GEARex"