Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

6 - 560 Nm

ROTEX® GS A-H bezvůlová poloskořepinová spojka

Radiálně montovatelné bezvůlové servospojky (poloskořepinová spojka)

Jednoduchá kardanová poloskořepinová spojka ROTEX GS A-H (rozebíratelná spojka) je radiálně montovatelná i bez posunutí komponentů pohonu a výstupu.

Náboje poloskořepinové spojky jsou z hliníku a montují / demontují se pomocí čtyř upínacích šroubů, např. pro výměnu ozubeného věnce.
Naše nabídka poloskořepinových spojek zahrnuje jak spojení s třecím stykem bez drážky pro lícované pero, tak i spojení s tvarovým stykem s drážkou pro lícované pero.

Typické oblasti použití naší poloskořepinové spojky ROTEX A-H:
Naše rozebíratelné spojky se používají všude tam, kde je potřebná radiální montáž/demontáž bez posunutí strany pohonu a výstupu.

Chcete zjistit více k tématu poloskořepinových spojek? Zde pro vás máme zajímavý příspěvek.

Features
  • bezvůlová poloskořepinová spojka / rozebíratelná spojka
  • Druh konstrukce pro radiální montáž / demontáž bez posunutí strany pohonu, resp. výstupu
  • Montáž / demontáž čtyřmi šrouby
  • Výměna ozubeného věnce bez přesouvání strany pohonu a výstupu
  • radiálně demontovatelná, se snadnou údržbou
  • Torzně pružná
  • Axiální montáž
  • Axiální, radiální, úhlová kompenzace
Send product request

Popis servospojek:

Naše servospojky jsou torzně tuhé, v ohybu pružné hřídelové spojky jako spojovací prvek mezi hnacím agregátem a snímačem měřených hodnot. Přenášejí krouticí moment bez vůle a úhlově věrně. Tím jsou naše bezvůlové hřídelové spojky vysoce přesné. Dovolují současně kompenzaci axiálních, radiálních a úhlových přesazení. Díky vysoké varianci typů spojek a provedení nábojů jsme schopni dodat pro téměř každý případ použití vhodnou spojku.

Bezvůlovost servospojky:

Bezvůlovost bezvůlových servospojek (elastomerových spojek) ROTEX® GS spočívá kromě geometrie zubů nábojů spojky z největší části v geometrii ozubených věnců ROTEX® GS. Ty jsou provedené tak, aby konvexními zuby ozubeného věnce pod předpnutím doléhaly do konkávních zubů náboje spojky. V páru s přímým ozubením vyplývá malý plošný tlak a zvýšená tuhost spojkového systému.

Ozubené věnce servospojky:

Pružné ozubené věnce našich elastomerových spojek jsou k dispozici v pěti různých tvrdostech Shore. To umožňuje spojku s ohledem na torzní tuhost a kmitavé chování snadným způsobem přizpůsobit individuálním podmínkám případu použití. Zuby ozubeného věnce zachycují přesazení a jsou přitom ve vnitřním průměru radiálně podepřené třmenem. To zabraňuje při silných zrychleních nebo vysokých otáčkách příliš velké deformaci dovnitř nebo ven. Přípustná okolní teplota závisí na tvrdosti Shore ozubeného věnce.

More products in this area "ROTEX GS"