Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

Max. příp. otáčky GR = 1 000 1/min., HR = 4 000 1/min.

Kloubová spojka s rychlouzávěrem GR/HR

Rychlospojka / hřídelový kloub s rychlouzávěrem GR/HR

Kluzná ložiska hřídelového kloubu GR limitují maximálně přípustné otáčky na 1 000 1/min., jehličková ložiska hřídelového kloubu typu HR limitují maximálně přípustné otáčky na 4 000 1/min. Maximální úhel ohybu pro každý kloub činí 45°. Hřídelové klouby typů GR a HR jsou kromě toho opatřené rychlouzávěrem, s jehož pomocí je lze od hřídele v nejkratší době odpojit bez použití nářadí.
Díky tomuto uložení mohou hřídelové klouby v porovnání s jinými druhy spojek kompenzovat výrazně větší úhlová přesazení. Dvojité hřídelové klouby, které vykazují dvě místa uložení, mohou navíc ještě kompenzovat radiální přesazení.

Features
 • Kloubový hřídel / hřídelový kloub s rychlouzávěrem podle DIN 808
 • Druh konstrukce GR: Přesný jednoduchý hřídelový kloub s kluzným uložením a rychlouzávěrem
 • Druh konstrukce HR: Přesný jednoduchý hřídelový kloub s jehličkovým uložením a rychlouzávěrem
 • Max. otáčky druh konstrukce GR = 1 000 1/min.
 • Max. otáčky druh konstrukce HR = 4 000 1/min.
 • Max. úhel ohybu = 45° na každý kloub
 • Rychlouzávěr (d2) lze dodat s hotovým otvorem H7 vč. drážky pro lícované pero nebo šestihranného otvoru
 • Max. průměr hřídele 30 mm
Send product request

Přesné jednoduché hřídelové klouby (kardanový kloub):

 • Hřídelový kloub G: Normální provedení jako jednoduchý kloubový hřídel / hřídelový kloub s kluznými ložisky pro otáčky do 1 000 1/min.
 • Hřídelový kloub H: Přesný jednoduchý kloubový hřídel / hřídelový kloub s kluznými ložisky pro otáčky do 4 000 1/min.

Přesné dvojité hřídelové klouby (kardanový kloub):

 • Hřídelový kloub GD: Normální provedení jako dvojitý kloubový hřídel / hřídelový kloub s kluznými ložisky pro otáčky do 1 000 1/min.
 • Hřídelový kloub HD: Provedení jako dvojitý kloubový hřídel / hřídelový kloub s jehličkovými ložisky jako přesný hřídelový kloub pro otáčky od 500 do 4 000 1/min. a velké úhly vychýlení.

Výsuvný hřídelový kloub (kardanový hřídel):

 • Hřídelový kloub GA(HA): Výsuvný hřídelový kloub / kloubový hřídel s kluznými ložisky (GA) nebo s jehličkovými ložisky (HA).
 • Hřídelový kloub X(XD): Výsuvný hřídelový kloub / kloubový hřídel s kluznými ložisky (X) nebo s jehličkovými ložisky (XD) z ušlechtilé oceli.

Hřídelový kloub s rychlouzávěrem / rychlospojkou:

 • Hřídelový kloub GR(HR): Hřídelový kloub s rychlým připojením s kluznými ložisky (GR) nebo jehličkovými ložisky (HR) pro rozsah otáček 1 000 1/min., resp. 4 000 1/min.

Hřídelové klouby / kloubové hřídele se skládají z jednoho středového dílu kloubu a dvou nábojových těles vzájemně spojených příložkami. Uložení kloubových hlavic je provedené kluznými nebo jehličkovými ložisky, která se vybírají podle druhu použití.

Díky tomuto uložení mohou hřídelové klouby (jednoduché hřídelové klouby), v porovnání s jinými druhy spojek, kompenzovat výrazně větší úhlová přesazení. Dvojité hřídelové klouby, které vykazují dvě místa uložení, mohou navíc ještě kompenzovat radiální přesazení.

Výsuvné hřídelové klouby / kloubové hřídele mohou nehledě na úhlové a radiální přesazení kompenzovat ještě i axiální přesazení.

More products in this area "Kloubové spojky"