Kontakt

T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

Torque limiter by KTR Systems

Omezovače točivého momentu / přetěžovací spojky

Omezovače točivého momentu (přetěžovací spojky) jsou důležité komponenty v hnacím ústrojí, pomáhají zabránit delším prostojům a náročným opravám a rovněž tím vzniklým nákladům. Dojde-li kvůli poruše v provozu zařízení k přetížení, odpojí systémy omezující točivý moment (omezovače točivého momentu) stranu pohonu a výstupu a zabrání tak větším škodám v hnacím ústrojí. Z tohoto důvodu se většinou označují jako bezpečnostní spojky.

Přetěžovací spojky fungují na různých principech působení: Kluzné třecí spojky odolávající zatížení a pracující s třecím stykem (RUFLEX) a kuličkové vysmekávací spojky oddělující zatížení a pracující s tvarovým stykem (např. SYNTEX a KTR-SI).

Naše omezovače točivého momentu se nacházejí v nejrozmanitějších aplikacích a znamenitě se osvědčily jako přetěžovací spojka, kluzný náboj nebo bezpečnostní spojka.

Naše nabídka omezovačů točivého momentu (přetěžovacích spojek) zahrnuje kluzné náboje (RUFLEX), přetěžovací systémy (KTR-SI) a bezvůlové přetěžovací systémy (SYNTEX, SYNTEX-NC a KTR-SI Compact).

Product requestKatalog

Naše omezovače točivého momentu:

Torque limiters RUFLEX by KTR Systems GmbH

RUFLEX® kluzné třecí spojky / kluzné náboje

Kluzné třecí spojky RUFLEX jsou kluzné náboje odolávající zatížení s třecím stykem. Stavebnicový systém kluzné třecí spojky RUFLEX nabízí řešení...

Zobrazit produkt
Overload systems KTR-SI by KTR Systems GmbH

KTR-SI přetěžovací spojky

KTR-SI přetěžovací spojky existují v různých aretačních provedeních. Automaticky zasmekávající a rovněž oddělující zatížení, uvolňovací, jako...

Zobrazit produkt
Backlash-free overload systems KTR-SI Compact by KTR Systems GmbH

Bezvůlové bezpečnostní spojky

Naše bezpečnostní spojky jsou založené na principu kuličkové aretace s tvarovým stykem. Tím je zaručena vysoká přesnost při opakování a krátké...

Zobrazit produkt