Ochrana soukromí

1. Způsoby ochrany osobních údajů

Všeobecné

Následující text poskytuje jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, s nimiž byste mohli být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v níže uvedených zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za sběr dat na těchto stránkách?

Údaje shromážděné na těchto webových stránkách zpracovává provozovatel webu. Kontaktní údaje provozovatele jsou uvedeny v požadovaném právním oznámení na webové stránce.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Některá data jsou shromažďována, když nám je poskytnete. Mohou to být například data, která zadáte do kontaktního formuláře.

Další informace jsou automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webové stránky. Tato data jsou především technická data, jako je prohlížeč a operační systém, který používáte, nebo při přístupu na stránku. Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na co používáme vaše data?

Část údajů se shromažďuje, aby se zajistilo řádné fungování internetových stránek. Další data mohou být použita k analýze návštěvnosti webu.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo bezplatně požadovat informace o uložených datech, jejich původu, příjemcích a účelu jejich shromažďování. Máte také právo požádat o jeho opravu, zablokování nebo odstranění. Pokud máte další otázky týkající se otázky ochrany soukromí a údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení. Samozřejmě můžete podat stížnost příslušným regulačním orgánům.

Analýzy nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek mohou být provedeny statistické analýzy chování při surfování. To se děje především pomocí cookies a analýzy. Analýza chování při surfování je obvykle anonymní, tj. Nebudeme schopni vás z těchto údajů identifikovat. Proti této analýze můžete vznést námitky nebo jí zabránit použitím určitých nástrojů. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitky. O tom, jak v tomto ohledu uplatnit své možnosti, vás budeme informovat níže.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Používáte-li tuto webovou stránku, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, s nimiž byste mohli být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany soukromí vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a pro co je používáme. To také vysvětluje, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňujeme, že data přenášená přes internet (např. Prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být předmětem narušení bezpečnosti. Úplná ochrana vašich dat před přístupem třetích stran není možná.

Oznámení o straně odpovědné za tuto webovou stránku

Strana odpovědná za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

KTR Systems GmbH
Carl-Zeiss-Straße 25
48432 Rheine
Německo

Telefon: 49 (0) 59 71 79 80
Email: mail@ktr.com

Odpovědnou osobou je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení souhlasu se zpracováním vašich údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem. Neformální e-mail s tímto požadavkem je dostačující. Data zpracovaná před přijetím vaší žádosti mohou být nadále zákonně zpracována.

Právo podávat stížnosti regulačním orgánům

Pokud došlo k porušení právních předpisů na ochranu údajů, může dotyčná osoba podat stížnost příslušným regulačním orgánům. Příslušným regulačním orgánem pro záležitosti týkající se právních předpisů na ochranu údajů je inspektor ochrany údajů německého státu, ve kterém má naše společnost sídlo. Seznam úředníků pro ochranu údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou dotazy, které nám posíláte jako provozovatel stránek. Šifrované spojení můžete rozpoznat v adresním řádku prohlížeče, když se změní z „http: //“ na „https: //“ a ikona zámku se zobrazí v adresním řádku prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáte, nemohou být čtena třetími stranami.

Informace, blokování, vymazání

Jak to zákon povoluje, máte právo být kdykoli bezplatně poskytnuty informace o jakýchkoli vašich osobních údajích, které jsou také uloženy.
Máte také právo na opravu, zablokování nebo smazání těchto údajů. Pokud máte další otázky k tématu osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese uvedené v našem právním oznámení.

Opozice k propagačním emailům

Tímto výslovně zakazujeme používání kontaktních údajů zveřejňovaných v souvislosti s požadavky na právní upozornění na webových stránkách s ohledem na zasílání propagačních a informačních materiálů, které nejsou výslovně požadovány. Provozovatel webové stránky si vyhrazuje právo podniknout konkrétní právní kroky v případě, že jsou přijaty nevyžádané reklamní materiály, jako je e-mail spam.

3. Úředník pro ochranu údajů

Statutární úředník pro ochranu údajů

Pro naši společnost jsme jmenovali pracovníka pro ochranu údajů.

René Floitgraf
CompliPro GmbH
Frankenstrasse 34
52223 Stolberg

Telefon: +49 2402 9245980
E-mail: dsb@complipro.de

4. Shromažďování údajů na našich stránkách

Soubory cookie

Některé z našich webových stránek používají cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují žádné viry. Soubory cookie pomáhají zpříjemnit, zefektivnit a zajistit naše webové stránky. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy vaším prohlížečem.

Většina cookies, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Po vaší návštěvě jsou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou v paměti zařízení, dokud je nevymažete. Tyto cookies umožňují rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě webu.

Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby vás informoval o používání souborů cookie, abyste se mohli v jednotlivých případech rozhodnout, zda chcete cookie přijmout nebo odmítnout. Alternativně může být váš prohlížeč nakonfigurován tak, aby automaticky přijímal soubory cookie za určitých podmínek nebo aby je vždy odmítal, nebo automaticky odstraňoval soubory cookie při zavírání prohlížeče. Zakázání cookies může omezit funkčnost této webové stránky.

Soubory cookie, které jsou nezbytné pro umožnění elektronické komunikace nebo pro poskytování určitých funkcí, které chcete používat (např. Nákupní košík), jsou uloženy v souladu s Čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies, aby byla zajištěna optimalizovaná služba bez technických chyb. Pokud jsou také uloženy další soubory cookie (například soubory cookie používané při analýze chování při surfování), budou v těchto zásadách ochrany osobních údajů zpracovávány odděleně.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel webu automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám prohlížeč automaticky předává v "souborech protokolu serveru". Tyto jsou:

Typ prohlížeče a verze prohlížeče
Použitý operační systém
Adresa URL odkazujícího uživatele
Název hostujícího počítače
Čas požadavku serveru
IP adresa
Tyto údaje nebudou kombinovány s údaji z jiných zdrojů.

Základem pro zpracování dat je Čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo opatření před uzavřením smlouvy.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme shromažďovat údaje zadané do formuláře, včetně kontaktních údajů, které nám poskytnete, abyste odpověděli na vaši otázku a případné následné otázky. Tyto informace nesdílíme bez vašeho svolení.

Budeme proto zpracovávat jakákoliv data, která zadáte do kontaktního formuláře, pouze s vaším souhlasem dle článku. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální e-mail s tímto požadavkem je dostačující. Data zpracovaná před přijetím vaší žádosti mohou být nadále zákonně zpracována.

Údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, uchováváme, dokud nepožádáte o jeho vymazání, odejmete svůj souhlas s jeho uložením, nebo pokud účel jeho uložení již neplatí (např. Po splnění vaší žádosti). Tímto ustanovením zůstávají nedotčena žádná závazná zákonná ustanovení, zejména ustanovení týkající se povinných lhůt pro uchovávání údajů.

Zpracování dat (údaje o zákaznících a smlouvách)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze do té míry, do jaké je nezbytné navázat nebo upravit právní vztahy s námi (kmenová data). To se děje na základě čl. 5 odst. 1 písm. 6 odst. 1 písm. B) DSGVO, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo opatření před uzavřením smlouvy. Vaše osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme při přístupu na naše webové stránky (údaje o používání) pouze v rozsahu nezbytném pro umožnění přístupu k našim službám nebo pro fakturaci.

Shromážděná data o zákaznících budou vymazána po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Právní retenční lhůty zůstávají nedotčeny.

Data jsou přenášena při uzavírání smlouvy s internetovými obchody, maloobchodníky a zásilkovým prodejem

Osobně identifikovatelné údaje předáváme třetím stranám pouze v rozsahu nezbytném pro splnění podmínek vaší smlouvy, například společnostem pověřeným dodávkou zboží na vaše místo nebo bankám pověřeným zpracováním plateb. Vaše údaje nebudou předány k žádnému jinému účelu, pokud k tomu nemáte výslovný souhlas. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu poskytnuty třetím osobám k reklamním účelům.

Základem pro zpracování dat je Čl. 6 odst. 1 písm. B) DSGVO, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo opatření před uzavřením smlouvy.

5. Analýzy a reklama

Google Analýzy

Tato webová stránka používá službu Google Analytics, službu webové analýzy. Je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. „Cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek vámi. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Soubory cookie služby Google Analytics jsou uloženy na základě článku. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby optimalizoval své webové stránky i reklamu.

IP anonymizace

Na této stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Vaše IP adresa bude zkrácena společností Google v rámci Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslaná na server Google v USA a zkrácena tam. Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, ke kompilaci zpráv o činnosti na webových stránkách ak poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu pro provozovatele webových stránek. Adresa IP odeslaná vaším prohlížečem jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s žádnými jinými údaji společnosti Google.

Prohlížeč plugin

Tyto soubory cookie můžete zabránit tak, že v prohlížeči zvolíte příslušná nastavení. Chceme však upozornit na to, že to může znamenat, že nebudete moci využívat všech funkcí této webové stránky. Můžete také zabránit tomu, aby údaje generované soubory cookie o vašem používání webových stránek (včetně adresy IP) byly předávány společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zaměření na sběr dat

Sběr dat ze služby Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Soubor cookie pro odhlášení bude nastaven tak, aby zabránil shromažďování údajů o budoucích návštěvách této stránky: Zakázat službu Google Analytics.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics zpracovává uživatelská data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Externí zpracování dat

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o outsourcingu zpracování dat a plně využíváme přísných požadavků německých orgánů pro ochranu údajů při používání služby Google Analytics.

6. Zpravodaj

Data zpravodaje

Pokud si přejete dostávat náš newsletter, vyžadujeme platnou e-mailovou adresu a informace, které nám umožňují ověřit, že jste vlastníkem zadané e-mailové adresy a že souhlasíte s obdržením tohoto zpravodaje. Žádné další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou shromažďovány pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme pouze k zaslání požadovaných informací a neposkytujeme je třetím osobám.

Budeme proto zpracovávat jakákoliv data, která zadáte do kontaktního formuláře, pouze s vaším souhlasem dle článku. 6 odst. 1 písm. A) DSGVO. Můžete kdykoli odvolat souhlas s ukládáním vašich dat a e-mailových adres a jejich použití pro zasílání newsletteru, např. prostřednictvím odkazu "odhlásit" v newsletteru. Data zpracovaná před přijetím vaší žádosti mohou být nadále zákonně zpracována.

Údaje poskytnuté při registraci newsletteru budou použity k distribuci newsletteru, dokud nezrušíte své předplatné, když budou tato data smazána. Data, která jsme uložili pro jiné účely (např. E-mailové adresy pro oblast členů), zůstávají nedotčena.

7. Pluginy a nástroje

Webové fonty Google

Pro rovnoměrné zobrazení písem používá tato stránka webová písma poskytovaná společností Google. Když otevřete stránku, prohlížeč načte požadované webové fonty do mezipaměti prohlížeče, aby bylo možné zobrazit texty a písma správně.

Za tímto účelem musí váš prohlížeč navázat přímé spojení se servery Google. Google se tak dozví, že naše webová stránka byla zpřístupněna prostřednictvím vaší IP adresy. Použití webových písem Google se provádí v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich webových stránek. To představuje oprávněný zájem podle čl. 1 písm. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, počítač používá standardní písmo.

Další informace o zpracování uživatelských dat naleznete na adrese developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese www.google.com/policies/privacy/.

Google mapy

Tato stránka používá službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Je provozován společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pro použití Map Google je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Použití Map Google je v zájmu zpřístupnění našich webových stránek a usnadnění umístění míst, které jsme určili na webových stránkách.To představuje oprávněný zájem podle čl. 1 písm. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.