bezvůlová, ohybově a torzně tuhá hřídelová spojka

CLAMPEX KTR 700

Tuhá hřídelová spojka pro bezvůlové, ohybově a torzně tuhé spojení hřídel-hřídel

Upínací prvky CLAMPEX® jsou spojení hřídel-náboj. Umožňují bezvůlové a silové spojení mezi válcovými, nedrážkovanými hřídeli a otvory nábojů. Stahování upínacích prvků se provádí integrovanými šrouby, které se používají i pro nedestruktivní uvolňování upínacích prvků (jedinou výjimku zde tvoří konstrukční řada KTR 150). Podle konstrukční řady se uvolňování upínacích prvků provádí čistým povolením šroubů nebo dodatečným vzájemným odtlačením jednotlivých komponentů upínacích prvků.

Upínací prvky CLAMPEX® se kvůli svým přednostem upřednostňují mimo jiné jako alternativa ke spojení s lícovanou pružinou.

Přednosti naší tuhé hřídelové spojky CLAMPEX KTR 700:

- Úspory materiálu díky menším rozměrům hřídele a náboje
- Zjednodušené výrobní postupy
- Hodí se pro moderní pohonné systémy
- Snadná montáž a demontáž standardními nástroji
- Ideální pro pohony s vysokými střídavými zatíženími, např. zrychlování a brzdění
- Tvoří spojení, která jsou trvale nedestruktivní, tzn. žádné odstřižení drážek, lícovaných kolíků, čepů atd.
- Zvláště se hodí pro vysokorychlostní pohony
- Necitlivá vůči špíně
- Opakovaně použitelná
- Ochrana strojových prvků proti přetížení prokluzováním (mělo by se zabránit opakovanému prokluzování)
- Malý vrubový účinek na hřídel (vrubový součinitel na dotaz)
- Na přání povrchová úprava odolná proti korozi a kyselinám pro potravinářský průmysl, námořní průmysl a chemický průmysl
- Jednoduchý výpočet upínacího spojení

Features
  • Bezvůlové, ohybově a torzně tuhé spojení hřídel-hřídel
  • Radiální a axiální přesazení hřídelů nelze kompenzovat
  • Současné přenášení krouticího momentu a axiální síly
  • Přenášené krouticí momenty od 62 Nm do 8 000 Nm
Send product request
Certificates

Dimenzování

V katalogu uvedené hodnoty přenášení jsou výpočetně zjištěné charakteristické hodnoty. Na základě pokusů a rovněž fyzikálně podmíněného rozptylu hodnot součinitele tření jsou možné nepatrné odchylky u hodnot přenášení.

Respektujte ochrannou doložku dle ISO 16016.

Vyhrazujeme si rozměrové a konstrukční změny.