Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

0 - 430 000 Nm

REVOLEX® KX-D pružná čepová spojka z šedé litiny

Cenově příznivá čepová spojka - standardní provedení

Pružná spojka REVOLEX® KX-D z šedé litiny je čepová spojka odolná proti průrazu.

Čepová spojka REVOLEX KX-D z šedé litiny je nákladově příznivé provedení a hodí se do obvodové rychlosti 35 m/s. Běžná spojení hřídel/náboj jsou spojení s lícovanou pružinou. V kombinaci s upínací sadou KTR 650 lze realizovat i spojení s třecím stykem.

Spojka je k dostání skladem předvrtaná v konstrukčních velikostech 105 až 330. Odlišné geometrie nábojů této spojky se přednostně realizují v oceli.

Features
 • Torzně pružná čepová spojka odolná proti průrazu
 • bezúdržbová
 • Radiální montáž / demontáž čepů
 • Z všech stran opracovaná, dobré dynamické vlastnosti
 • Materiál náboje šedá litina (GJL), s chráněným povrchem (fosfátovaným)
 • 14 konstrukčních velikostí pro krouticí momenty od 9 400 do 430 000 Nm
 • K dostání skladem v konstrukčních velikostech 105 až 330
 • tlumení vibrací
 • relativně krátký odstup hřídelů
 • Kompenzace axiálních, radiálních a úhlových přesazení
 • DIN 740
 • V souladu s ATEX (podle směrnice EU 2014/34/EU)
Send product request

Bezpečné přenášení krouticího momentu s čepovou spojkou REVOLEX

REVOLEX® jsou torzně pružné, proti průrazu odolné čepové spojky, které se používají převážně v aplikacích s vysokými krouticími momenty a rázově zatíženými pohony. Jsou zvláště robustní, odolné proti průrazu, kompenzují přesazení hřídelů jakéhokoliv druhu a přenášejí přitom bezpečně krouticí moment.
Čepové spojky REVOLEX lze montovat axiálně a vyznačují se zvláště krátkou konstrukcí. Tyto čepové spojky se obecně osazují hydraulicky demontovatelnými čepy, takže nejsou při demontáži potřebné žádné speciální nástroje. Pro snadnou údržbu připouštějí prvky čepových spojek REVOLEX® bezproblémovou demontáž elastomerových kroužků včetně čepů v zabudovaném stavu.

Čepové spojky REVOLEX® jsou obvykle osazené elastomerovými kroužky 80 ShA NBR, standardní materiál je skutečný všeuměl. Pro aplikace při nízkých teplotách jsou k dispozici elastomery NR. Dále jsou k dispozici bezvůlové, elektricky izolující elastomery NBR (modře zbarvené), ty se převážně používají v pohonech lanových drah.

Malé čepové spojky jsou porovnáním drahé, proto začíná REVOLEX teprve od jmenovitého krouticího momentu spojky 4 300 Nm. Pro menší rozsahy výkonu jsou k dispozici výrobkové řady ROTEX a POLY-NORM.

 

Čepová spojka se skládá ze dvou konstrukčně shodných nábojů. Na vnějším děleném kruhu nábojů se střídají čepy a kapsové otvory. Přenášení krouticích momentů probíhá přes ocelové čepy s jejich kónickými elastomerovými kroužky a příslušnými určenými otvory náboje pouzdra.

Přesazení hřídelů všeho druhu, např. vyvolaná nepřesným zarovnáním prvků pohonu nebo výstupu, jsou tak spolehlivě kompenzovaná a rovněž jsou znamenitě kompenzované vibrace a momentové rázy.
Čepová spojka je bezúdržbová a nachází využití v obecném strojírenství a rovněž v oboru čerpadel, dopravní technice atd. Krouticí momenty až 1 220 000 Nm jsou vedené ve 21 konstrukčních velikostech pro optimální přizpůsobení příslušnému případu aplikace. Tak jsou kromě standardního programu k dostání řešení specifická pro zákazníka.

REVOLEX KX-D má námořní typové schválení jako BV Bureau Veritas; ABS American Bureau of Shipping; DNV.GL Desk Nord Veritas. U námořních aplikací existují zvláštní požadavky podle EN 10204 (3.2) na tělesa nábojů a čepy.

Oblasti použití našich čepových spojek REVOLEX: Čepové spojky REVOLEX jsou určené převážně do bezpečnostně relevantních aplikací, rázově zatížených pohonů v extrémně vysokými otáčkami, např. v námořní technice, dopravní technice, chemických závodech, bioplynových zařízeních atd.
Čepové spojky byly konstruovány odolné proti průrazu a fungují spolehlivě při jmenovitých krouticích momentech od 3 800 do 1 220 000 Nm.

Naše pružné čepové spojky REVOLEX®:

More products in this area "REVOLEX"