Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

0.5 - 8200 Nm

KTR-SI přetěžovací spojka s elastomerovou spojkou ROTEX®

Přetěžovací spojka s torzně pružnou elastomerovou spojkou ROTEX

Přetěžovací spojka KTR-SI s ROTEX je omezovač točivého momentu v kombinaci s elastomerovou spojkou ROTEX.

Kombinace přetěžovací spojky KTR-SI s ozubcovou spojkou ROTEX nabízí všechny vlastnosti a možnosti přetěžovacího systému v kombinaci s torzně pružnou hřídelovou spojkou.

K dostání je tato kombinace omezovače točivého momentu v aretačním provedení DK nebo SR (automaticky zasmekávající) a rovněž FR (oddělující zatížení, uvolňovací) ve spojení s mnoha různými provedeními nábojů z řady ROTEX.

Features
  • Přetěžovací spojka v kombinaci s torzně pružnou spojkou ROTEX®
  • Spojení hřídel-hřídel
  • axiální montáž
  • Možnost prodloužení
  • různé tvrdosti elastomeru
  • další vlastnosti ke standardní verzi
  • tlumení vibrací
  • elektricky izolující
Send product request

Principy funkce přetěžovacích spojek:

Přetěžovací spojka prosmekávací provedení DK:
Libovolné zasmeknutí po přetížení. Po odstranění přetížení se kuličky automaticky znovu zasmeknou do nejbližšího dalšího zahloubení.

Přetěžovací spojka synchronní provedení SR:
Synchronní zasmeknutí po přetížení. Po odstranění přetížení se válečky automaticky znovu zasmeknou po otočení o 360°. Pohon a výstup stojí vždy ve stejné vzájemné poloze. Jiné body zasmeknutí, např. 180°, možné.

Přetěžovací spojka uvolňovací provedení:
Při dosažení nastaveného krouticího momentu se přetěžovací spojka uvolní. Strana pohonu a výstupu zůstanou kvůli uvolňovacímu mechanismu oddělené, déle působící setrvačné hmotnosti mohou volně doběhnout. Po odstranění přetížení lze spojku znovu zasmeknout. Opětné zasmeknutí se provádí ručně nebo prostřednictvím přípravku.

Přetěžovací spojka blokované provedení SGR:
Blokované provedení je čisté zjištění krouticího momentu bez funkce prosmekávání. Při přetížení dojde k vydání signálu koncovým spínačem, mechanické oddělení strany pohonu a výstupu = prosmeknutí není možné.

Informace o dimenzování omezovačů točivého momentu:

Pro přesné dimenzování omezovačů točivého momentu jsou k dispozici moderní simulační a výpočetní programy. Sdělte nám proto co nejvíce údajů o vašem pohonu. Čím přesnější jsou tyto údaje, tím přesnější jsou výsledky výpočtu. Využijte tyto možnosti a konzultujte s námi předem případ pohonu.

Aby omezovač točivého momentu nevypadával již při procesně podmíněných špičkách točivého momentu, měl by spínací moment spojky ležet nejméně 30 % nad maximálním provozním momentem (viz diagram).

Kluzné třecí spojky a přetěžovací systémy, které se automaticky znovu zasmeknou, by se měly při vyšších vybavovacích momentech používat pouze se sníženými otáčkami. Časté nebo delší prokluzování nebo zasmekávání zvyšují opotřebení omezovače točivého momentu.

Poté, co omezovač točivého momentu při přetížení oddělil pohon a výstup, může kvůli větším setrvačnostem hmoty v hnacím ústrojí trvat, než se pohon zastaví. To může vést ke zvýšenému opotřebení kluzných třecích spojek a automaticky znovu zasmekávajících přetěžovacích spojek. Proto doporučujeme u pohonů s velkými setrvačnostmi hmoty nebo při vyšších otáčkách použití přetěžovací spojky KTR-SI v uvolňovacím provedení.

Zásadně doporučujeme elektrické sledování omezovačů točivého momentu, aby se pohon při přetížení přímo vypnul. Při technických dotazech ohledně výběru a dimenzování omezovačů točivého momentu vás rádi podpoříme.

More products in this area "KTR-SI"