Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

10 - 390 Nm

Magnetická spojka MINEX®-S s oddělovacím hrncem z PEEK

Magnetická spojka s oddělovacím hrncem PEEK - hospodárná a energeticky účinná

Magnetická spojka MINEX s oddělovacím hrncem PEEK vyztuženým uhlíkovými vlákny je hospodárná, energeticky účinná alternativa ke kovovým provedením.

Tato magnetická spojka nevytváří díky oddělovacímu hrnci z PEEK žádné ztráty vířivými proudy a tedy žádné teplo, díky čemuž lze zpravidla upustit od náročných opatření k ochlazování. Dále se magnetická spojka MINEX s oddělovacím hrncem PEEK vyznačuje malou citlivostí v lomu, malou hmotností a snadnou manipulací. Hodí se optimálně pro aplikace s nižšími požadavky na teplotní a tlakovou odolnost.

Typické oblasti použití magnetické spojky s oddělovacím hrncem PEEK:

 • Vakuová čerpadla
 • pohony ventilátorů
 • kompresory
 • míchadla a pěnicí zařízení na PU
Features
 • Magnetická spojka s oddělovacím hrncem z PEEK
 • Nedochází k tvorbě tepla podmíněné oddělovacím hrncem (ztrátám vířivými proudy)
 • Optimální pro požadavky do 16 bar a +130 °C
 • Rozsah krouticího momentu od 10 do 390 Nm
 • Malá citlivost v lomu, nízká hmotnost, snadné zacházení
 • Nejsou potřebná opatření k vnitřnímu ochlazování
 • Zvláště se hodí pro pohony běžící nasucho
 • Hodí se pro oblast s nebezpečím výbuchu (ATEX)
 • Průrazná, oddělující, kluzná
Send product request

Magnetické spojky konstrukční řady MINEX® jsou trvale magnetické spojky, které bezdotykově přenášejí krouticí moment magnetickými silami mezi dvěma magnetickými rotory. Standardní provedení MINEX®-S s oddělovacím hrncem a radiálně uspořádanými magnety zaručuje v čerpadlech a míchadlech hermetické oddělení strany pohonu a výstupu.

V provedení jako hysterezní spojka se naproti tomu hodí jako neopotřebitelná ochrana proti přetížení alternativně ke klasickým bezpečnostním spojkám. U volitelně dostupné čelní otočné spojky stojí magnety axiálně proti sobě, čímž lze krouticí momenty přenášet skrz rovné stěny. Přenosný krouticí moment lze přitom měnit přestavením vzduchové štěrbiny.

Hlavním komponentem magnetické spojky MINEX-S je takzvaný oddělovací hrnec, který je pevně zafixovaný na agregátu na straně výstupu a odděluje od sebe vnitřní a vnější rotor. Zaručuje zcela těsné oddělení prostoru produktu a atmosféry. Utěsnění se provádí staticky, plochým těsněním nebo O-kroužkem, čímž lze upustit od dynamicky zatěžovaných těsnicích prvků.

KTR nabízí jako standard jak kovové, tak i nekovové oddělovací hrnce. Kovová provedení pokrývají největší oblast použití, způsobují však ztráty vířivými proudy, které podle okolností vyžadují opatření k ochlazování. Je-li třeba ztráty vířivými proudy zcela vyloučit, jsou na výběr energeticky účinné alternativní materiály PEEK a keramika.

Přírubová čerpadla, která ve standardní konstrukci obsahují konvenční utěsnění hřídele jako ucpávku, kluzné kroužkové těsnění nebo jiné, lze bez větší konstrukční náročnosti dodatečně vybavit magnetickou spojkou MINEX®-S.

Při dopravě a dávkování médií polyol a isokyanát v zařízeních na zpracovávání PUR se musí zabránit vniknutí okolního vzduchu do procesu, aby nedošlo k nežádoucím reakcím.

Pro spolehlivé utěsnění těchto pohonů nabízí KTR standardní přestavbové sady, mimo jiné pro axiální pístová čerpadla typu REXROTH A2VK a řady ROTARY POWER C, které nabízejí následující přednosti:

 • Bezúdržbový provoz
 • Výrazné zkrácení dob prostojů
 • Problémy s těsněním patří minulosti
 • Lepší hospodárnost a bezpečnost procesů

Konstrukční skupiny jsou dostupné pro veškeré kombinace motorů a čerpadel a v různých materiálových provedeních.

Hydraulické komponenty KTR (viz „Konstrukční skupiny a přestavbové sady“)
jako držáky čerpadel KTR, patní příruby a tlumicí lišty

More products in this area "MINEX-S"