Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

0 - 2 750 000 Nm

Celoocelová zubová spojka GEARex® DB

Celoocelová zubová spojka GEARex DB má střední rozměr odstupu hřídelů, její náboje jsou otočené ven. Náboje zubové spojky lze axiálně zafixovat stavěcím závitem, přesahujícími lícováními nebo koncovou podložkou.

Přizpůsobení materiálů u pouzdra a nábojů umožňují přenášení vyšších krouticích momentů. Díky provedení víka lze zubovou spojku snadno montovat. Optické posouzení ozubeného spojení lze provést demontáží víka.

Features
 • Dvojitá kardanová celoocelová zubová spojka
 • Vysoká hustota výkonu
 • Vysoké krouticí momenty až 2 750 000 Nm při malých konstrukčních rozměrech
 • Pouzdro v provedení víka pro usnadněnou montáž
 • Vysoké krouticí momenty při malých konstrukčních rozměrech
 • Oba náboje jsou otočené ven
 • Přemostění většího rozměru odstupu hřídelů
 • Oblasti použití: obecné strojírenství, pohony čerpadel, kompresory a rovněž oblast oceláren
 • v souladu s ATEX
Send product request

Podle způsobu působení známého principu soudkového ozubení se zabrání hranovému stlačení při úhlových a radiálních nesouosostech v ozubeném spojení. Trvalé mazání tukem navíc vytváří dobrý poměr tření ozubeného spojení s provozem téměř bez opotřebení ve spojení s velmi vysokou životností spojky.

K zajištění pravidelného a kontrolovaného mazání v zabudovaném stavu se nacházejí radiálně na každém pouzdru spojky dvě protilehlé hydraulické přípojky, tedy u kompletní zubové spojky GEARex® čtyři přípojky vzájemně přesazené o 90°.

Vnitřní prostor spojky je utěsněný O-kroužky (NBR 70 ShA). Drážky pro lícovaná pera je třeba při montáži utěsnit proti úniku maziva.

 • Bezpečnostní spojky
 • Brzdy

More products in this area "GEARex"