Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

800 - 60000 Nm (a více)

KTR-SI FRE uvolňovací přetěžovací spojka s přírubovým provedením

Uvolňovací přetěžovací spojka (oddělující zatížení) s přírubovým provedením

Přetěžovací spojka KTR-SI FRE je uvolňovací bezpečnostní spojka s přírubovým provedením pro nástavbu ozubených řemenic nebo řetězových kol.

Naše uvolňovací přetěžovací spojka (oddělující zatížení) s přírubovým provedením je kombinovatelná s našimi elastomerovými spojkami ROTEX, celoocelovými zubovými spojkami GEARex nebo ocelovými lamelovými spojkami RADEX-N. Zvláštní provedení této přetěžovací spojky (např. příruba-příruba) k dostání na dotaz.

Oblasti použití naší uvolňovací přetěžovací spojky KTR-SI FRE (bezpečnostní spojka):

Typickými oblastmi použití jsou např. drtičky (recyklace), válcovací zařízení (ocelářský průmysl), pohony extrudérů, technika zkušebních stanic a rovněž obecné pohony pro těžkou zátěž.

Features
 • Přetěžovací spojka s uvolňovacím provedením
 • tvrzené povrchy
 • bezúdržbová
 • Přesnost ±15 %
 • korozi odolná
Send product request

Srdce přetěžovacích spojek (bezpečnostních spojek) tvoří uvolňovací prvky. Odpojují při přetížení stranu pohonu a výstupu a chrání tak hnací ústrojí před poškozením. Po odstranění přetížení se uvolňovací prvky ručně zasmeknou a pohon se znovu uvolní. Pro nastavení spojky na požadovaný povolovací moment se v každém uvolňovacím prvku vyvine definovaná napínací síla přes nastavovací matici na talířové pružiny. Počet uvolňovacích prvků v přetěžovací spojce se přitom liší v závislosti na požadovaném povolovacím momentu. Na přání lze přetěžovací spojku továrně přednastavit. Nadto je možné individuální přizpůsobení bezpečnostní spojky i v namontovaném stavu.

Oblasti použití našich uvolňovacích přetěžovacích spojek KTR-SI FRE:

 • Drticí zařízení
 • ocelárenské aplikace
 • extrudéry 
 • tunelový razicí stroj
 • zkušební stanice
 • drtičky (recyklace)

Dimenzování:

Informace o dimenzování omezovačů točivého momentu:

Pro přesné dimenzování bezpečnostní spojky jsou k dispozici moderní simulační a výpočetní programy. Sdělte nám proto co nejvíce údajů o vašem pohonu. Čím přesnější jsou tyto údaje, tím přesnější jsou výsledky výpočtu. Využijte tyto možnosti a konzultujte s námi předem případ pohonu.

Aby bezpečnostní spojka nevypadávala již při procesně podmíněných špičkách točivého momentu, měl by spínací moment bezpečnostní spojky ležet nejméně 30 % nad maximálním provozním momentem (viz diagram).

Bezpečnostní spojky a přetěžovací systémy, které se automaticky znovu zasmeknou, by se měly při vyšších vybavovacích momentech používat pouze se sníženými otáčkami. Časté nebo delší prokluzování nebo zasmekávání zvyšují opotřebení omezovače točivého momentu.

Poté, co bezpečnostní spojka při přetížení oddělila pohon a výstup, může kvůli větším setrvačnostem hmoty v hnacím ústrojí trvat, než se pohon zastaví. To může vést ke zvýšenému opotřebení bezpečnostních spojek a automaticky znovu zasmekávajících přetěžovacích spojek. Proto doporučujeme u pohonů s velkými setrvačnostmi hmoty nebo při vyšších otáčkách použití bezpečnostní spojky KTR-SI v uvolňovacím provedení.

Zásadně doporučujeme elektrické sledování bezpečnostních spojek, aby se pohon při přetížení přímo vypnul. Při technických dotazech ohledně výběru a dimenzování bezpečnostních spojek vás rádi podpoříme.

Nastavení povolovacího momentu přetěžovací spojky:

Pro nastavení spojky na požadovaný povolovací moment se v každém uvolňovacím prvku vyvine definovaná napínací síla přes nastavovací matici na talířové pružiny. Počet prvků se přitom liší v závislosti na požadovaném povolovacím momentu. Na přání lze spojku továrně přednastavit. Nadto je možné individuální přizpůsobení spojky i v namontovaném stavu.

Opětné zasmeknutí uvolňovacích prvků bezpečnostní spojky:

Po odstranění přetížení se strana pohonu a výstupu nejprve vzájemně zarovnají. Plastovým kladívkem nebo montážní pákou se nyní uvolňovací prvky ručně znovu zasmeknou, zasmeknutí je při tom výrazně slyšet. Přetěžovací spojka je znovu připravená k provozu.

ROTEX®, GEARex® or RADEX®-N

More products in this area "KTR-SI FRE"