KTR směrnice

Nikdo se nestává světovým lídrem náhodou. Úspěch firmy KTR na celosvětovém trhu spojek je založen na důvěře našich zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a široké veřejnosti. KTR poskytuje své služby poctivě a na úrovni. 

Všechny firemní aktivity se odvíjí od poslání KTR a od hodnot, kterých si ceníme nejvíce – inovace, nezávistosti a odpovědnosti.

Firemní směrnice pro kvalitu a ochranu životního prostředí byly formulovány na základě námi uznávaných hodnot. Díky jejich soustavné implementaci se firma stala držitelem certifikátů DIN EN ISO 9001:2008 a DIN EN ISO 14001:2009

KTR nicméně neusíná na vavřínech a vždy usiluje o udržení svojí právní a finanční nezávislosti a zároveň podporu udržitelnosti životního prostředí. KTR si je vždy vědoma firemní odpovědností vůči společnosti jako takové.

KTR zavedla systém řízení, který umožní dodržování těchto hodnot a požadavků. Vytvořila také vhodný systém pro ochranu zaměstnanců před pochybením a zároveň zajistila, aby chování zaměstnanců bylo vždy v souladu se zákonem.