Ochrana proti výbuchu ATEX 95

Tato směrnice stanovuje pravidla pro používání výrobků ve výbušném prostředí nebo prostředí s nebezpečím výbuchu. Směrnice ATEX Directive 2014/34/EU, známá jako ATEX 95 je určena pro výrobce nebo osoby, které použivají zařízení, komponenty, ochrané systémy, bezpečnostní a kontrolní zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Národní směrnice byly nahrazeny mezinárodní bezpečností směrnicí z důvodu její uniformity. Následující spojky KTR splňují požadavky směrnice 2014/34/EU.

 

Certifikáty a ATEX brožuru si můžete stáhnout zde.

ATEX-Ochrana proti výbuchu

Popis: Standardy ATEX a program KTR pro aplikace odolné proti výbuchu.

RADEX®-N - spojky s ocelovými lamelami

RIGIFLEX®-N - torzně tuhé celoocelové lamelové spojky

MINEX®-S - spojky s permanentním magnetem

REVOLEX® KX - torzně pružné čepové spojky

Chladiče olej/vzduch OAC/OPC