Etický kodex

Odpovědné chování v souladu se zákonem je jedním z klíčových pilířů, na nichž je založen obchodní úspěch KTR.

Zavedení tohoto kodexu nám umožnilo vytvořit rámec pro uplatňování etických standardů, jako je čestnost, poctivost a dodržování předpisů, které jsou pro všechny zaměstnance závazné. KTR etický kodex je nedílnou součástí naší firemní kultury, a pomohl nám získat důvěru klientů, akcionářů, obchodní partnerů a široké veřejnosti.

Etický kodex platí po celém světě ve všech pobočkách KTR Group.

Etický kodex_en (PDF)