Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

2.5 - 8,200 Nm

KTR-SI přetěžovací spojka konstrukce FT, KT, LT

Přetěžovací spojky v přírubových provedeních pro požadavky specifické pro zákazníka

Přetěžovací spojka KTR-SI je omezovač točivého momentu v různých provedeních.

Přetěžovací spojka KTR-SI je omezovač točivého momentu a nabízí pro mnoho aplikací správné provedení. Tak je umožněna nástavba přírub nebo řetězových kol (provedení KT) specifických pro zákazníka a rovněž větších řemenic, ozubených kol a ozubených kol Triplex (provedení LT).

Konstrukce přetěžovací spojky KTR-SI:
KTR-SI konstrukce FT: přetěžovací spojka v přírubovém provedení
KTR-SI konstrukce KT: přetěžovací spojka v přírubovém provedení (vč. jehličkového uložení)
KTR-SI konstrukce LT: přetěžovací spojka v přírubovém provedení (prodloužený náboj pro větší komponenty pohonu)

Features
  • Omezovač točivého momentu prosmekávací
  • Omezovač točivého momentu synchronně aretující
  • Omezovač točivého momentu s uvolňovacím provedením
  • tvrzené povrchy
  • bezúdržbová
  • Přesnost ±15 %
  • korozi odolná
Send product request

Principy funkce přetěžovacích spojek:

Přetěžovací spojka prosmekávací provedení DK:
Libovolné zasmeknutí po přetížení. Po odstranění přetížení se kuličky automaticky znovu zasmeknou do nejbližšího dalšího zahloubení.

Přetěžovací spojka synchronní provedení SR:
Synchronní zasmeknutí po přetížení. Po odstranění přetížení se válečky automaticky znovu zasmeknou po otočení o 360°. Pohon a výstup stojí vždy ve stejné vzájemné poloze. Jiné body zasmeknutí, např. 180°, možné.

Přetěžovací spojka uvolňovací provedení:
Při dosažení nastaveného krouticího momentu se přetěžovací spojka uvolní. Strana pohonu a výstupu zůstanou kvůli uvolňovacímu mechanismu oddělené, déle působící setrvačné hmotnosti mohou volně doběhnout. Po odstranění přetížení lze spojku znovu zasmeknout. Opětné zasmeknutí se provádí ručně nebo prostřednictvím přípravku.

Přetěžovací spojka blokované provedení SGR:
Blokované provedení je čisté zjištění krouticího momentu bez funkce prosmekávání. Při přetížení dojde k vydání signálu koncovým spínačem, mechanické oddělení strany pohonu a výstupu = prosmeknutí není možné.

Informace o dimenzování omezovačů točivého momentu:

Pro přesné dimenzování omezovačů točivého momentu jsou k dispozici moderní simulační a výpočetní programy. Sdělte nám proto co nejvíce údajů o vašem pohonu. Čím přesnější jsou tyto údaje, tím přesnější jsou výsledky výpočtu. Využijte tyto možnosti a konzultujte s námi předem případ pohonu.

Aby omezovač točivého momentu nevypadával již při procesně podmíněných špičkách točivého momentu, měl by spínací moment spojky ležet nejméně 30 % nad maximálním provozním momentem (viz diagram).

Kluzné třecí spojky a přetěžovací systémy, které se automaticky znovu zasmeknou, by se měly při vyšších vybavovacích momentech používat pouze se sníženými otáčkami. Časté nebo delší prokluzování nebo zasmekávání zvyšují opotřebení omezovače točivého momentu.

Poté, co omezovač točivého momentu při přetížení oddělil pohon a výstup, může kvůli větším setrvačnostem hmoty v hnacím ústrojí trvat, než se pohon zastaví. To může vést ke zvýšenému opotřebení kluzných třecích spojek a automaticky znovu zasmekávajících přetěžovacích spojek. Proto doporučujeme u pohonů s velkými setrvačnostmi hmoty nebo při vyšších otáčkách použití přetěžovací spojky KTR-SI v uvolňovacím provedení.

Zásadně doporučujeme elektrické sledování omezovačů točivého momentu, aby se pohon při přetížení přímo vypnul. Při technických dotazech ohledně výběru a dimenzování omezovačů točivého momentu vás rádi podpoříme.

More products in this area "KTR-SI"