Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

Zvláštní řešení

Konstrukční skupiny a přestavbové sady

Dodatečné vybavení magnetickou spojkou - KTR vypracuje zvláštní řešení

Na přání vypracujeme zvláštní řešení specifická pro zákazníka v kombinaci s našimi hydraulickými komponenty, čímž lze stávající systémy bez velké náročnosti dodatečně vybavit magnetickou spojkou MINEX-S.

Příklad: Při dopravě a dávkování médií polyol a isokyanát v zařízeních na zpracovávání PUR se musí zabránit vniknutí okolního vzduchu do procesu, neboť jinak dojde k nežádoucím reakcím. Pro spolehlivé utěsnění těchto pohonů nabízí KTR standardní přestavbové sady, mimo jiné pro axiální pístová čerpadla typu REXROTH A2VK a řady ROTARY POWER C, které nabízejí následující přednosti: Bezúdržbový provoz, výrazně zkrácené doby prostojů, žádné problémy s těsněním, lepší hospodárnost a vyšší bezpečnost procesů.

Features
  • Zvláštní řešení specifická pro zákazníka
  • Přestrojení stávajících čerpadlových systémů je možné bez problémů
  • Lze kombinovat s hydraulickými komponenty KTR
Send product request

Magnetické spojky konstrukční řady MINEX® jsou trvale magnetické spojky, které bezdotykově přenášejí krouticí moment magnetickými silami mezi dvěma magnetickými rotory.

Standardní provedení MINEX®-S s oddělovacím hrncem a radiálně uspořádanými magnety zaručuje v čerpadlech a míchadlech hermetické oddělení strany pohonu a výstupu. V provedení jako hysterezní spojka se naproti tomu hodí jako neopotřebitelná ochrana proti přetížení alternativně ke klasickým bezpečnostním spojkám. U volitelně dostupné čelní otočné spojky stojí magnety axiálně proti sobě, čímž lze krouticí momenty přenášet skrz rovné stěny. Přenosný krouticí moment lze přitom měnit přestavením vzduchové štěrbiny.

Magnetické spojky pracují bezdotykově a bez opotřebení. Magnetická spojka se skládá z vnějšího a vnitřního rotoru, které jsou osazené vysoce kvalitními permanentními magnety s měnící se polaritou. Vnější rotor je zpravidla připevněný na straně pohonu a magnety jsou vlepené volně ležící. Magnety vnitřního rotoru na straně výstupu jsou naproti tomu zcela zapouzdřené vodotěsně svařeným zakrytím magnetů. V klidovém stavu stojí příslušné severní a jižní póly rotorů proti sobě a magnetické pole je symetrické. Teprve přetočením rotorů se čáry magnetického pole vychýlí, čímž lze přenášet krouticí momenty skrz vzduchovou štěrbinu. Pak se vytvoří synchronní provoz s konstantní obvodovou vůlí.

Překročí-li se maximální krouticí moment spojky a maximální úhle přetočení, přenášení síly se přeruší. MINEX-S tak nabízí ochranu proti přetížení pro pohon a agregát. Po odstranění příčiny přetížení (např. poškození ložisek nebo zablokování vnitřního rotoru) lze oba rotory znovu synchronizovat a znovu zrychlit.

Hlavním komponentem magnetické spojky MINEX-S je takzvaný oddělovací hrnec, který je pevně zafixovaný na agregátu na straně výstupu a odděluje od sebe vnitřní a vnější rotor. Zaručuje zcela těsné oddělení prostoru produktu a atmosféry.

Utěsnění se provádí staticky, plochým těsněním nebo O-kroužkem, čímž lze upustit od dynamicky zatěžovaných těsnicích prvků. KTR nabízí jako standard jak kovové, tak i nekovové oddělovací hrnce. Kovová provedení pokrývají největší oblast použití, způsobují však ztráty vířivými proudy, které podle okolností vyžadují opatření k ochlazování. Je-li třeba ztráty vířivými proudy zcela vyloučit, jsou na výběr energeticky účinné alternativní materiály PEEK a keramika.

Přírubová čerpadla, která ve standardní konstrukci obsahují konvenční utěsnění hřídele jako ucpávku, kluzné kroužkové těsnění nebo jiné, lze bez větší konstrukční náročnosti dodatečně vybavit magnetickou spojkou MINEX®-S.

Při dopravě a dávkování médií polyol a isokyanát v zařízeních na zpracovávání PUR se musí zabránit vniknutí okolního vzduchu do procesu, aby nedošlo k nežádoucím reakcím.

Pro spolehlivé utěsnění těchto pohonů nabízí KTR standardní přestavbové sady, mimo jiné pro axiální pístová čerpadla typu REXROTH A2VK a řady ROTARY POWER C, které nabízejí následující přednosti:

  • Bezúdržbový provoz
  • Výrazné zkrácení dob prostojů
  • Problémy s těsněním patří minulosti
  • Lepší hospodárnost a bezpečnost procesů

Konstrukční skupiny jsou dostupné pro veškeré kombinace motorů a čerpadel a v různých materiálových provedeních.

  • Hydraulické komponenty KTR
  • jako držáky čerpadel KTR, patní příruby a tlumicí lišty

More products in this area "MINEX-S"