Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

0 - 4 500 Nm

ROTEX® svěrné náboje

Ozubcová spojka se svěrnými náboji pro profilové otvory podle DIN a SAE

Svěrné náboje ROTEX jsou torzně pružná elastomerová spojka se svěrnými náboji a zvláště se hodí pro použití v reverzačním provozu.

Naše svěrné spojky jsou standardně opatřené profilovými otvory podle DIN a SAE (standardní profily viz katalog). Sevření, rozuměj axiální zajištění, náboje se realizuje s pomocí šroubů s válcovou hlavou. Montáž a demontáž nábojů této svěrné spojky je jednoduchá.

Features
  • svěrná spojka odolná proti průrazu / profilová spojka / profilové náboje
  • Standardní materiál náboje ocel
  • Hodí se ve spojení s profilovými otvory podle DIN 5480, DIN 5482, SAE J498, navíc ještě DIN 9611 / ISO 500 (profil vývodového hřídele), DIN 5463 (ISO 14), DIN 5481 a DIN 5472
  • Vyvážení podle dat 3D-CAD
  • Zvláště se hodí pro použití v reverzačním provozu
  • V souladu s ATEX (podle směrnice EU 2014/34/EU)
  • Snadná montáž a demontáž s pomocí šroubů s válcovou hlavou
  • Hřídelová spojka tlumící vibrace
  • Axiální, radiální, úhlová kompenzace
  • Bezúdržbová
Send product request

Torzně pružné ozubcové spojky ROTEX® jsou elastomerové spojky a vyznačují se kompaktním provedením.
Přes nízké hmotnosti a momenty setrvačnosti elastomerových spojek je umožněno vysoké přenášení krouticího momentu. Kompaktně konstruované hřídelové spojky se vyznačují dlouhou životností a rovněž dobrými vlastnostmi chodu, které jsou dosažené opracováním ze všech stran.

Díky elastomeru (elastomerový ozubený věnec) mezi náboji ozubcových spojek jsou tlumeny rázy, resp. torzní vibrace v hnacím ústrojí. Vysoce tepelně odolný materiál ozubeného věnce T-PUR® (elastomer) je přitom k dispozici v různých stupních tvrdosti. Torzně pružné spojky ROTEX nalézají využití v téměř všech oblastech obecné stavby strojů a zařízení.

Přehled: torzně pružné ozubcové spojky / elastomerové spojky

Vlastnosti torzně pružných ozubcových spojek:

Hřídelové spojky ROTEX se skládají ze dvou nábojů (hliník nebo ocel) a jednoho ozubeného věnce (elastomerový kroužek / vačkový kroužek) z T-PUR. Různými stupni tvrdosti ozubeného věnce T-PUR lze přizpůsobit stupeň tlumení a torzní tuhost elastomerové spojky.

Spojky ROTEX potřebují malý montážní prostor a dovolují tak velmi snadnou montáž / demontáž. Mnohé varianty provedení nabízejí maximální flexibilitu a vyhovují různým požadavkům montáže s různými provedeními nábojů.

Funkce torzně pružných ozubcových spojek:

Ozbcové spojky dávají záruku přenášení sil s tlumenými torzními vibracemi a zachytávají rázy, které vycházejí z nerovnoměrně pracujících silových strojů.
Oproti pružným spojkám, jejich mezičlánky jsou namáhané v ohybu a z tohoto důvodu se rychleji opotřebovávají, jsou pružné zuby spojek ROTEX® (elastomery) vystavené pouze tlakovému namáhání. Tím má elastomerová spojka tu výhodu, že odolá výrazně vyšším zatížením.

Elastomery se deformují při zatížení a vysokých otáčkách. Je třeba zajistit dostatečný expanzní prostor.

U elastomerových spojek ROTEX® vychází pro všechny velikosti maximální úhel zkroucení 5°. Lze je vestavět jako vodorovně, tak svisle.

Materiál torzně pružných ozubcových spojek:

Náš elastomerové materiál T-PUR má výrazně vyšší tepelnou odolnost a životnost než běžné polyuretany. Opticky jsme T-PUR označili oranžovou (92 Shore A), fialovou (98 Shore A) a světle zelenou (64 Shore D) barvou.

Na přání obdržíte i nadále dosavadní polyuretanové ozubené věnce v barvách žlutá, červená a bílá se zeleným označením ozubeného věnce.

Všechny náboje ROTEX stejné konstrukční velikosti

More products in this area "ROTEX"