Kontakt
Prodej
T: +420 461 619 587
E: ktr-cz@ktr.com

Technická podpora
T: +420 461 325 014
E: ktr-cz@ktr.com

12,5 - 405 Nm

ROTEX® GS ZR1 bezvůlová spojka s vloženou trubkou

Bezvůlová servospojka (kloubový hřídel) k přemostění velkého odstupu hřídelů

Dvojitá kardanová ROTEX GS ZR1 je jednoduchá, nákladově příznivá spojka s vloženou trubkou (kloubový hřídel), často také označovanou kloubový hřídel, s vloženou trubkou z oceli s proměnlivou délkou.

Spojku s vloženou trubkou lze radiálně montovat i bez přesunutí komponentů pohonu a výstupu. Délku vložené trubky (vložené osy) lze zvolit volně, vložená trubka umožňuje přenášení krouticího momentu přes velkou axiální vzdálenost.

Naše nabídka spojek s vloženým hřídelem zahrnuje jak spojení s třecím stykem bez drážky pro lícované pero, tak i spojení s tvarovým stykem s drážkou pro lícované pero.

Typické oblasti použití našeho kloubového hřídele ROTEX® GS ZR1 se svěrnými náboji na vložené trubce:
Naše spojka s vloženou trubkou nachází využití všude tam, kde se musejí přemostit větší odstupy hřídelů. Meze použití jsou dané provozními otáčkami a konstrukční délkou.

Features
 • Označuje se jako kloubové hřídele, distanční spojka, spojka s vloženou trubkou nebo spojka s vloženým hřídelem
 • Kloubový hřídel se svěrnými náboji na vložené trubce
 • K přemostění větších odstupů hřídelů
 • Vložený díl radiálně demontovatelný a proto se snadnou údržbou
 • Bezvůlová
 • Torzně pružná
 • Axiální montáž
 • Axiální, radiální, úhlová kompenzace
 • Tlumení vibrací
 • Bezúdržbová
 • Dvojitá kardanová
Send product request

Popis servospojek:

Naše servospojky jsou torzně tuhé, v ohybu pružné hřídelové spojky jako spojovací prvek mezi hnacím agregátem a snímačem měřených hodnot. Přenášejí krouticí moment bez vůle a úhlově věrně. Tím jsou naše bezvůlové hřídelové spojky vysoce přesné. Dovolují současně kompenzaci axiálních, radiálních a úhlových přesazení. Díky vysoké varianci typů spojek a provedení nábojů jsme schopni dodat pro téměř každý případ použití vhodnou spojku.

Bezvůlovost servospojky:

Bezvůlovost bezvůlových servospojek (elastomerových spojek) ROTEX® GS spočívá kromě geometrie zubů nábojů spojky z největší části v geometrii ozubených věnců ROTEX® GS. Ty jsou provedené tak, aby konvexními zuby ozubeného věnce pod předpnutím doléhaly do konkávních zubů náboje spojky. V páru s přímým ozubením vyplývá malý plošný tlak a zvýšená tuhost spojkového systému.

Ozubené věnce servospojky:

Pružné ozubené věnce našich elastomerových spojek jsou k dispozici v pěti různých tvrdostech Shore. To umožňuje spojku s ohledem na torzní tuhost a kmitavé chování snadným způsobem přizpůsobit individuálním podmínkám případu použití. Zuby ozubeného věnce zachycují přesazení a jsou přitom ve vnitřním průměru radiálně podepřené třmenem. To zabraňuje při silných zrychleních nebo vysokých otáčkách příliš velké deformaci dovnitř nebo ven. Přípustná okolní teplota závisí na tvrdosti Shore ozubeného věnce.

More products in this area "ROTEX GS"