Základní úkol: Předcházení torzním vibracím

Elektrocentrály přebírají zásadní funkci jako nouzové generátory v infrastrukturních zařízeních, jako jsou nemocnice a počítačová centra. V oblastech bez elektrických sítí jsou však elektrocentrály často jedinou technologií výroby energie.

Z pohledu konstruktérů těchto zařízení je spojení spalovacího motoru s generátorem zásadní úkol, který není snadné vyřešit. Nevyhnutelné rázy při chodu motoru generují torzní vibrace, které musí být kompenzovány, aby se zajistil hladký provoz generátoru.

Pro tento úkol jsou vyžadovány vysoce flexibilní spojky, které jsou schopné potlačit nebo posunout oblast kritických rezonancí. Předpokladem správného řešení je přesný individuální návrh spojky.

Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi s vývojem a navrhováním vysoce flexibilních přírubových spojek pro hnací systémy s torzními vibracemi.

Naši technici z oddělení "Engineered Business" úzce spolupracují s vývojovými inženýry energetických zařízení. Základem návrhu spojky je analýza torzních vibrací. Průběh vibrací mimo jiné závisí na tvrdostí pružných prvků spojek. Naše zkušebna je k dispozici pro testování prototypů.

Škála produktů pro elektrocentrály

řešení specifické pro zákazníka

Chladiče oleje

pro hydraulický olej, převodový olej, mazací olej, motorový olej a směs voda-glykol

Ukázat produkt.
4 300 - 70 000 Nm

BoWex-ELASTIC® HE3(HE4)HE-D

vysoce flexibilní přírubová spojka vyrobena z oceli

Ukázat produkt.
řešení specifické pro zákazníka

Kombinovaná motorové chladiče

Výměník tepla pro mobilní stroje

Ukázat produkt.
řešení specifické pro zákazníka

Chladiče pro kompresory

Chladiče pro kompresory (Mobile Machinery Cooler)

Ukázat produkt.

Příklady použití

+
+