Wybierz lokalizację i język

Blue Competence

Blue Competence

Katharina Garza

CSR Manager

Krótkie wprowadzenie do Blue Competence

Jesteśmy partnerem inicjatywy Blue Competence na rzecz zrównoważonego rozwoju. Blue Competence (www.bluecompetence.net) to inicjatywa VDMA (www.vdma.org) mająca na celu promowanie zrównoważonego rozwoju branży budowy maszyn i urządzeń, ale także nagłaśnianie zrównoważonych rozwiązań w tej dziedzinie. 

Dzięki naszemu partnerstwu zobowiązujemy się do przestrzegania 12 zasad zrównoważonego rozwoju w branży budowy maszyn i urządzeń.
 

Cele, które są realizowane w ramach tej inicjatywy: