Wybierz lokalizację i język

Zrównoważony rozwój

Katharina Garza

CSR Manager

T: +49 5971 798-488 E: csr@ktr.com

Zrównoważony rozwój w KTR

Wraz z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG), Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła polityczne ramy działania do 2030 roku. 17 celów zrównoważonego rozwoju stanowi podstawę globalnego postępu gospodarczego w harmonii ze sprawiedliwością społeczną i w granicach ekologicznych Ziemi. 

Bez względu na to, co robimy w KTR: Dzięki naszej przedsiębiorczości, zawsze dotykamy celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Strategia zrównoważonego rozwoju KTR jest zgodna z tymi celami; stanowi podstawę naszych działań i długoterminowego sukcesu korporacyjnego poprzez wzięcie odpowiedzialności za nasze środowisko, naszych pracowników, nasze łańcuchy dostaw i nasze produkty.