Wybierz lokalizację i język

Wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju

Nasze rozumienie przyszłościowego zrównoważonego rozwoju opiera się na zasadach sukcesu ekonomicznego, uczciwości, szacunku i odpowiedzialności oraz obejmuje wymiary społeczeństwa, ekologii i gospodarki. Rozumiemy zrównoważone działania holistycznie w sensie definicji Raportu Brundtland i definicji Niemieckiej Rady Zrównoważonego Rozwoju.

Sustainability goals

KTR zobowiązuje się do przestrzegania dwunastu zasad zrównoważonego rozwoju w branży budowy maszyn i urządzeń, które są następujące:

STRATEGICZNE:

1. Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem naszej strategii korporacyjnej.
2. Dzięki zrównoważonym modelom biznesowym tworzymy stabilne wartości i zapewniamy sukces przedsiębiorczości.
3. Nasze technologie i rozwiązania promują zrównoważony rozwój na całym świecie.

OPERACYJNE:

4. Zrównoważone myślenie i działania znajdują odzwierciedlenie w naszych procesach i produktach.
5. Działamy w sposób oszczędzający zasoby i angażujemy się w ochronę klimatu.
6. Nasi pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem. Promujemy zaangażowanie i możliwości uczestnictwa.
7. Zobowiązujemy się do przestrzegania praw człowieka.

KULTUROWE:

8 Nasza firma to żywa przestrzeń.
9. Przyjmujemy odpowiedzialność społeczną w naszych regionach.
10. Robimy to, co obiecujemy!


KOMUNIKATYWNE:

11. Prowadzimy aktywny dialog ze wszystkimi uczestnikami.
12. W przejrzysty sposób informujemy o naszych zrównoważonych działaniach.

Tematy powiązane