Wybierz lokalizację i język

Nasze wytyczne

Podstawowe wartości KTR

Światowym liderem na rynku techniki sprzęgieł nie zostaje się przez przypadek.   Międzynarodowy sukces KTR opiera się na zaufaniu, jakim nasi klienci, dostawcy, pracownicy i opinia publiczna darzą usługi i uczciwość naszej firmy. 

Podstawą działalności korporacyjnej całej Grupy jest misja KTR zgodna z naszymi podstawowymi wartościami - innowacyjnością, niezależnością i odpowiedzialnością.

Firma KTR nie spoczywa jednak na laurach, ale nieustannie dąży do utrzymania prawnej i finansowej niezależności, promowania zrównoważonego myślenia i działania oraz jest zawsze świadoma swojej społecznej odpowiedzialności. KTR wspiera przestrzeganie tych wartości i wymogów poprzez wprowadzenie systemu zarządzania zgodnością. Firma KTR opracowała odpowiednie struktury w celu ochrony pracowników przed niewłaściwym postępowaniem, zapewniając jednocześnie zachowanie zgodne z prawem.

W KTR jesteśmy dumni z tego, że zawsze doradzamy naszym klientom w sposób kompetentny, zapewniając im najwyższą jakość technologiczną.

W skrócie: Co wyróżnia KTR