Wybierz lokalizację i język

Najwyższa jakość

Cel maksymalnej satysfakcji klienta determinuje nasze działania. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za przyczynianie się do spełniania wymagań klientów w swoim miejscu pracy. Promowanie świadomości jakości jest ważnym zadaniem kierownictwa. Błędów należy raczej unikać zamiast je poprawiać. Jesteśmy stale zaangażowani w poprawę jakości.

Zobowiązujemy naszych dostawców do przestrzegania naszych wymogów jakościowych. Wspieramy ich w dążeniu do wspólnych celów jakościowych w ramach uczciwego i otwartego partnerstwa.

Nasze certyfikaty:

Dowód gwarantowanej jakości

Na tej podstawie opracowaliśmy wytyczne dotyczące jakości i ochrony środowiska, których konsekwentne wdrażanie zostało uhonorowane certyfikatami DIN EN ISO 9001:2015 i DIN EN ISO 14001:2015.

Wszystkie certyfikaty

W KTR obowiązują rygorystyczne wymogi jakościowe, potwierdzone licznymi oficjalnymi akredytacjami. Każdy certyfikat jest bezpośrednim potwierdzeniem naszych wysokich standardów i odzwierciedla zaangażowanie KTR w bycie zawsze o krok do przodu pod względem doskonałości.

Nasze członkostwo

Jako członek różnych stowarzyszeń, towarzystw i organizacji, KTR angażuje się w tworzenie sieci międzybranżowych i zrównoważone innowacje. KTR jest członkiem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA), Fachbetriebsgemeinschaft Maschinenbau e. V. (FGMA), Verband Technischer Handel e. V. (VTH), Verband Münsterländischer Maschinenindustrieller e. V. (VMM), Wirtschaftsverband Steinfurt e. V. (WVS), IHK Nord Westfalen, WindWest-Netzwerk, European Power Transmission Distributors Association (EPTDA) oraz Bundesverband der Personalfachleute (BPM).

Organizacje te reprezentują interesy KTR i jej członków w zakresie innowacji, edukacji, zrównoważonego rozwoju i nie tylko. Będąc członkiem tych organizacji i stowarzyszeń, KTR angażuje się w zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.