Choose your location and language
 1. Home
 2. Produkty
 3. Technika przeniesienia napędu i połączenia wałów
 4. Sprzęgła
 5. Elastyczne sprzęgła kłowe i sprzęgła palcowe
 6. ROTEX® skrętnie elastyczne sprzęgła kłowe
 7. ROTEX® ZS-DKM-SH
Product image side ROTEX ZS DKM SH double-cardanic shaft coupling with SPLIT hubs

ROTEX® ZS-DKM-SH

0 - 2 400 Nm / Sprzęgło dwukardanowe z dzielonymi piastami

Skrętnie elastyczne sprzęgło kłowe ZS-DKM-SH jest dwukardanowym sprzęgłem elastycznym z piastami dzielonymi (SH - piasty SPLIT).

ROTEX ZS-DKM-SH (z piastami SPLIT) ma tę zaletę, że sprzęgło to może być montowane i demontowane promieniowo bez konieczności przesuwania łączonych maszyn. Rozłupanie piasty nie stanowi osłabienia samej piasty, jak również nie ma negatywnego wpływu na tworzone przez nią połączenie.

Konstrukcja ta określana jest przez klientów często jako sprzęgło rozbieralne, sprzęgło zaciskowe, sprzęgło elastomerowe z dzieloną piastą.

Piasty dwukardanowego sprzęgła kłowego ROTEX ZS-DKM-SH są dzielone mechanicznie przez rozłupanie, a podczas montażu obie połowy piast są skręcane z powrotem ze sobą. To elastyczne skrętnie sprzęgło jest idealne do kompensowania większych odchyłek promieniowych. Dzięki dzielonym piastom sprzęgło elastyczne może być montowane i demontowane promieniowo bez konieczności przesuwania łączonych maszyn.

Features

 • dwukardanowe sprzęgło kłowe do dużych przemieszczeń wałów

 • dobre właściwości tłumiące dzięki podwójnemu rozmieszczeniu wieńców zębatych

 • Elementy pośrednie dostosowane do standardowych odległości między wałami w napędach pomp

 • do większych odchyłek promieniowych wynikających z rozszerzalności cieplnej

 • Montaż/demontaż za pomocą czterech śrub

Product Details