Wybierz lokalizację i język

Koncepcja zrównoważonego recyklingu papieru: sytuacja, w której wszyscy wygrywają

KTR realizuje koncepcję zrównoważonego recyklingu papieru we współpracy z Caritas: Wywiad z inicjatorami Stefanem Greve (Caritas) i Benediktem Bußmannem (KTR).

Siedziba KTR w Rheine produkuje rocznie 106 ton odpadów papierowych, które muszą być odpowiednio utylizowane. Jednocześnie zużywa się tam około 80 ton materiałów opakowaniowych. Wcześniej generowało to koszty w pięciocyfrowym przedziale. 

Wszystko zmienia się jednak od grudnia 2020 roku

Nowa koncepcja recyklingu opracowana wspólnie z wieloletnim partnerem KTR, Caritas, ustanowi zrównoważony obieg recyklingu w Rheine. W tym wywiadzie Stefan Greve, kierownik produkcji w warsztatach Caritas Emstor, i Benedikt Bußmann, szef logistyki w KTR, wyjaśniają, jak powstała ta koncepcja i jakie korzyści oferuje.

Panie Bußmann, kiedy po raz pierwszy pomyślał Pan: Musimy znaleźć nowe, oszczędzające zasoby rozwiązanie dla papieru i opakowań?

Benedikt Bußmann:  Optymalizując nasze standardy pakowania, automatycznie spojrzeliśmy na kwestie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że istnieją lepsze i bardziej ekologiczne rozwiązania niż nasze poprzednie. Nasz obecny standard przewiduje wykorzystanie wyłącznie materiałów pochodzących z recyklingu. Ale system Karopack jest dla nas logicznym kolejnym krokiem - i cieszymy się, że możemy ponownie współpracować z warsztatami Caritas Emstor w dziedzinie ochrony środowiska.

Jak doszło do tej współpracy?

Benedikt Bußmann:  Firma recyklingowa Karopack zasugerowała współpracę z warsztatami dla osób niepełnosprawnych w ramach naszej koncepcji zrównoważonego obiegu papieru. Było dla nas jasne, że powinniśmy rozszerzyć naszą współpracę z naszym zaufanym partnerem Caritas tam, gdzie to możliwe. KTR współpracuje już z warsztatami Caritas Emstor w Rheine od dłuższego czasu i z dużym powodzeniem.

Jak dokładnie działa nowy obieg recyklingu i kto przejmuje poszczególne zadania?

Benedikt Bußmann:  W KTR zbieramy wszystkie odpady papierowe i kartonowe we wszystkich działach i przekazujemy je do recyklingu w specjalnych pojemnikach. Wykorzystujemy codzienne przejazdy między warsztatami Caritas Emstor a KTR zarówno do przeprowadzania utylizacji, jak i dostaw. Dzięki temu ciężarówki są zawsze w pełni wykorzystane i unikamy pustych przebiegów. W skrócie: dla KTR wszystko działa jak wcześniej - ale teraz otrzymujemy odpady z recyklingu z powrotem w postaci wypełniacza. Możemy też zrezygnować z naszej poprzedniej stacji utylizacji i kontenerów.

Stefan Greve: Zbieramy również naszą starą tekturę w warsztatach Caritas Emstor i wprowadzamy ją do nowego obiegu recyklingu, który rozpoczęliśmy dzięki tej współpracy. W tym celu jeszcze bardziej zoptymalizowaliśmy naszą istniejącą logistykę. Celem jest zapewnienie, że wdrożenie tego projektu nie będzie wymagało dodatkowych kursów ciężarówek, ale że będą one optymalnie wykorzystywane w przyszłości.

Jak właściwie działa recykling papieru?

Stefan Greve: W pierwszym faktycznym etapie pracy ze zużytego kartonu, który jest nieokreślony pod względem rozmiaru, kształtu i wagi, wytwarzany jest znormalizowany i nadający się do recyklingu wiór surowcowy, który stanowi podstawę do dalszego przetwarzania i wykorzystania. W kolejnym kroku surowiec ten jest dozowany i podawany do owijarki w celu wytworzenia produktu końcowego. Projekt ten wymaga pewnego stopnia automatyzacji, aby móc produkować zarówno jakość, jak i ilość. Zasadniczo staramy się tworzyć atrakcyjne miejsca pracy, z którymi nasi pracownicy mogą się identyfikować.

Panie Greve, zakupiliście nową maszynę specjalnie w celu wdrożenia tej koncepcji. Co dokładnie robi i jaką rolę odgrywa w koncepcji recyklingu?

Stefan Greve: Centralnym elementem maszyny jest "jednostka napełniająco-zamykająca", która jest poprzedzona kilkoma rozdrabniaczami. Te poszczególne komponenty są od siebie zależne, dlatego na maszynie możemy skonfigurować kilka stanowisk roboczych. Maszyna wspiera naszych pracowników w procesie produkcyjnym poprzez mechaniczne wytwarzanie wiórów, dozowanie ich w pożądanej ilości i napełnianie nimi torebek.

Czy przeprowadzono już testy?

Stefan Greve: Z wyprzedzeniem intensywnie omawialiśmy projekt z Karopack, ponieważ chcieliśmy wdrożyć niewielkie odchylenia od rzeczywistego systemu Karopack. Firma Karopack była na to bardzo otwarta i dostrzegła bardzo interesujące rozwiązania, które można było przenieść do innych projektów. Rezultatem była sytuacja, w której wszyscy wygrali. Projekt rozpoczął się od inspekcji maszyny, która była już aktywna na rynku, aby móc sprawdzić, czy wszystko można zintegrować z warsztatami Caritas Emstor. W miarę postępu projektu planowane odchylenia były analizowane indywidualnie, testowane, a następnie integrowane z rzeczywistym systemem Karopack. Uważamy, że wynik jest całkowicie pozytywny - koncepcja sprawdziła się nie tylko w teorii, ale także w praktyce.

Panie Bußmann, ile spodziewa się Pan zaoszczędzić na utylizacji i zużyciu papieru w Rheine?

Benedikt Bußmann: W tej chwili nie możemy podać dokładnej kwoty całkowitych oszczędności. Ale już teraz oszczędzamy pięciocyfrowe kwoty na kosztach utylizacji.

Jakie zmiany i uproszczenia w procesach pracy przyniesie nowa koncepcja?

Stefan Greve: Widzimy duży potencjał w łańcuchu wartości związanym z przetwarzaniem surowca, jakim jest tektura. Koncepcja ta umożliwia nam również tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

W jakich innych obszarach warsztaty Caritas Emstor współpracują z KTR?

Stefan Greve: Zrealizowaliśmy już wspólnie wiele interesujących zadań, na przykład w zakresie utrzymania terenów zielonych, montażu i prasowania, a także montażu zestawów lub zadań związanych z pakowaniem.

Benedikt Bußmann: Nasze liczne wspólne projekty idą dobrze - i zawsze jesteśmy otwarci na nowe obszary współpracy.