Choose your location and language
Product image BoWex-Elastic HE3 HE4 HE-D high flexible flange couplings axial plug-in

BoWex-ELASTIC® HE3 / HE4 / HE-D

0 - 70 000 Nm / wysokoelastyczne sprzęgło kołnierzowe

BoWex-ELASTIC HE3/HE4 to wysokoelastyczne sprzęgło kołnierzowe z SAE i specjalnymi wymiarami kołnierza do silników spalinowych. Wykonanie charakteryzuje się stalowym kołnierzem przyłączeniowym i jest dostępne w 16 rozmiarach sprzęgła oraz dziesięciu rozmiarach kołnierza SAE.

Stalowy kołnierz przyłączeniowy pozwala na zredukowanie grubości elastomeru o 10 mm, co umożliwia uzyskanie wyjątkowo zwartej budowy. Sprzęgło kołnierzowe HE3/HE4 może być stosowane do maksymalnej temperatury roboczej 100 °C.

Dzięki połączeniu z piastami sprzęgła BoWex możliwa jest kompensacja odchyłek po stronie napędzającej i napędzanej. Sprzęgło zostało przetestowane i dopuszczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE.

Wykonanie HE-D to specjalna wersja z podwójnym układem elastomerów dla podwojenia momentów obrotowych. Zróżnicowanie na wersje 3 i 4 umożliwia zastosowanie krótkiego lub długiego wariantu sprzęgła.

Eigenschaften

  • wysokoelastyczne sprzęgło kołnierzowe z SAE i specjalnymi wymiarami kołnierza

  • tłumiące drgania – tłumienie drgań obrotowych

  • kompensacja odchyłek występujących po stronie napędzającej i napędzanej

  • Łączenie osiowe bez dodatkowego połączenia śrubowego

  • dostawa w twardościach w skali Shore'a T40, T50 i T65 ShA

Produktdetails