KTR Polska Sp. z o.o. | ul. Czerwone Maki 65 | 30-392 Kraków | T +48 12 267 28 83 | T +48 12 268 00 66 | T +48 530 376 793
Code of Conduct by KTR Systems GmbH

Kodeks postępowania

Odpowiedzialne i zgodne z prawem zachowanie jest jednym z głównych filarów, na których oparty jest sukces firmy KTR.

Wprowadzenie kodeksu postępowania pozwoliło nam stworzyć ramy dla stosowania norm etycznych, takich jak uczciwość, sprawiedliwość i praworządność, które są wiążące dla wszystkich pracowników. Kodeks postępowania KTR jest nieodłączną częścią naszej kultury korporacyjnej, a tym samym stanowi podstawę zaufania klientów, akcjonariuszy, partnerów biznesowych i ogółu społeczeństwa.

Kodeks postępowania ma zastosowanie we wszystkich lokalizacjach KTR Group na świecie.
Zgodność - Odpowiedzialne praktyki biznesowe - Kodeks postępowania (PDF)

Share
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KTR360°