Postanowienia KTR

Nie można zostać światowym liderem w technice sprzęgłowej przez przypadek. Międzynarodowy sukces KTR opiera się na ufości, że nasi klienci, dostawcy, pracownicy i ogół społeczeństwa dostrzegają współpracę i rzetelność naszej firmy.

Podstawę działań korporacyjnych całej grupy tworzy misja KTR zgodna z naszymi podstawowymi wartościami - innowacyjnością, samodzielnością i odpowiedzialnością.

W oparciu o ten fundament, opracowaliśmy wytyczne dotyczące jakości, ochrony środowiska i ich konsekwentna realizacja została uhonorowana certyfikatami DIN EN ISO 9001: 2008 oraz DIN EN ISO 14001: 2009.

Jednak KTR nie spoczywa na laurach, ale zawsze stara się utrzymać niezależność prawną i finansową spółki, przy jednoczesnym wspieraniu zrównoważonego myślenia i działania oraz bieżącej odpowiedzialności wobec społeczeństwa w każdym momencie.

KTR wprowadził system zarządzania zgodnością, aby pomóc spełnić te wymagania i kultywować wartości. KTR opracował odpowiednie struktury w celu ochrony pracowników przed wykroczeniami, zapewniając jednocześnie zachowanie, które jest zgodne z prawem.