Wybierz lokalizację i język

MINEX®H Sprzęgła z histerezą

W przypadku sprzęgła MINEX-H przenoszenie momentu obrotowego z elementu napędzającego na element napędzany odbywa się bezstykowo za pomocą sił magnetycznych.

Działanie sprzęgła z histerezą:

Sprzęgło z histerezą MINEX-H po osiągnięciu maksymalnego momentu obrotowego zmienia tryb pracy na poślizgowy i w ten sposób zapewnia niepowodujące zużycia ograniczenie momentu obrotowego.

Dopóki roboczy moment obrotowy jest niższy od progowego momentu obrotowego (moment poślizgowy), prędkość obrotowa jest przenoszona synchronicznie. Gdy roboczy moment obrotowy przekroczy progowy moment obrotowy, sprzęgło ślizga się i zostaje ustalona względna prędkość obrotowa między stroną napędzającą i stroną napędzaną. W tym przypadku biegunowość materiału z histerezą jest stale odwracana i materiał ten nagrzewa się. Moment podtrzymujący przy przeciążeniu pozostaje niemal stały, lecz może nieznacznie wzrosnąć wraz ze wzrostem względnej prędkości obrotowej i związanymi z tym efektami prądów wirowych.

Typowe zastosowania sprzęgła z histerezą:

  • instalacje napełniające
  • transport wewnętrzny
  • napędy nawijające
  • systemy zamykające
  • technika medyczna