KTR Polska Sp. z o.o. | ul. Czerwone Maki 65 | 30-392 Kraków | T +48 12 267 28 83 | T +48 12 268 00 66 | T +48 530 376 793
Industry Pumps and Compressors by KTR Systems GmbH
Produkty KTR
Kliknij rysunek, aby zobaczyć, w których miejscach stosowane są produkty KTR do pomp i sprężarek.

Ukierunkowanie na normy zakładowe i specjalne warunki otoczenia

Pompy i sprężarki odpowiadają za około jedną trzecią zużycia energii w przemyśle. W związku z tym rynek jest duży, a jego oferta obejmuje zarówno miniaturowe pompy laboratoryjne, jak i duże zakłady petrochemiczne.

Istotną funkcją sprzęgła jest możliwość kompensacji odchyłek wałów w układzie napędowym. Dlatego też często stosuje się sprzęgła dwukardanowe.  Oprócz tego poprzeczny montaż i demontaż bez odsuwania sąsiednich elementów napędowych jest istotnym wymogiem w części procesowej i petrochemicznej.

Elastyczność skrętna i tłumienie drgań jest wymagane w celu zwiększenia żywotności całego napędu pompy. Inną specyfikacją jest zgodność z normami branżowymi (API, ATEX itp.) i normami zakładowymi.

Producentom oraz użytkownikom pomp i sprężarek oferujemy niezwykle szeroki asortyment sprzęgieł o maksymalnej wydajności do 280000 Nm. Niektóre serie zostały opracowane specjalnie dla tej branży. W tym przypadku nacisk kładzie się na prośbę użytkowników o zwiększenie żywotności, dostępności i wydajności pompy poprzez wybór optymalnego sprzęgła.

Będąc zarejestrowanym i zatwierdzonym dostawcą dużych firm z branży chemicznej i naftowej, takich jak Saudi Aramco i PDO, ściśle współpracujemy z klientami, opracowując specjalne rozwiązania, które są testowane w naszej siedzibie głównej w Rheine. Sprzęgła są zgodne z normami API. Portfolio produktów obejmuje zarówno serie dla stref zagrożonych wybuchem i sprzęgieł ze zintegrowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym lub elektronicznym monitoringiem momentu obrotowego, jak i sprzęgła magnetyczne do bezdotykowego przenoszenia momentu obrotowego.

Nasza oferta produktów do pomp i sprężarek

Referencje

"Organic Rankine Cycle" (ORC) opisuje proces pozwalający na wytwarzanie energii elektrycznej z takich źródeł ciepła, których temperatura jest niższa od temperatury pary.

Dzięki zastosowaniu łącznika pompa-silnik wykonanego z żeliwa sferoidalnego, wały silnika i przekładni są optymalnie i solidnie wyosiowane względem siebie. Obydwa wały połączone są ze sobą za pomocą...

Silnik i pompa są połączone za pomocą dwukardanowego sprzęgła ROTEX ZS-DKM-H z dzielonymi piastami, które łatwo kompensuje odchyłki wałów wynikające np. z wahania temperatury w systemie.

Przykłady zastosowania

+
+
+