KTR Turkey Güç Aktarma Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. T +90 (216) 574 378 0

ALFA K-S-AR

ALFA K-S-AR
 • torsionally elastic
 • torsionally dampening
 • axial plug-in
 • 45 degree max. operating temperature
 • Bakım gerektirmez

Product features

 • İçi boş mil ile tahrik (iç çekiş)

 • Makinelerin düzgün çalışması (örneğin, konveyörler)

 • Büyük kitlelerin hızlanması sırasında motorların aşırı çabasını engeller.

 • Kolaylaştırılmış ve kısaltılmış motor çalıştırması ile daha düşük güç tüketimi

 • Aşırı yük ve abluka durumunda makinelerin korunması (giriş ve çıkış)

 • Bakım gerektirmeyen tork iletimi

 • Çalışma ortamı olarak yağ nedeniyle titreşim azaltıcı özellikler

 • Yağ dolum seviyesi ile kolay tork ayarı

 • Torsiyonal esnek kaplin kombinasyonu (titreşim azaltıcı)

 • Hata emniyetli

 • Bakım gerektirmeyen

 • Kısa tasarım

 • Eksenel geçmeli kaplin bağlantısı

Contact

Sales Fluid Couplings
T +49 (5971) 798-0
E sales@ktr.com
Engineering Fluid Couplings
T +49 (5971) 798-329
F +49 (5971) 798-6329
E v.ostermann@ktr.com

ALFA K-S-AR, POLY-NORM AR ile birleştirilmiş hareketli bir kaplindir. Kürek çarkı ile içi boş mil sürücüdür. Çıkış POLY-NORM AR vasıtasıyla monte edilen dış kabukla gerçekleşir. Hareketli kaplin, sorunsuz bir çalışmayı garantilemek için küçük veya büyük bir gecikme odası veya oda olmaksızın tasarlanabilir. Burulmaya karşı dayanıklı POLY-NORM AR ayrıca fren kampanası (AR-BTA) veya fren diski (AR-SBA) ile de birleştirilebilir. POLY-NORM AR hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

İçten Çekişli Tahrik Avantajları

• Elektrik motorlarının düzgün şaftları için deliklerin standardizasyonu

• Motorun çalıştırılması sırasında düşük atalet etkilidir. Böylece daha az güç gereklidir

• Yağ, çalışma alanına emildiği için gecikme haznesi kullanımı ile yavaş devreye alma

• Bir fren diski veya tambur kullanırken kaplinin eksenel uzantısı yok

• Esnek kaplinin korunması

İçten Çekişli Tahrik Genel Kurulum

Akışkan birleştirme, sınırlı sayıdaki ana bileşenden oluşmaktadır. Tahrik tarafında bulunan oyuk şaft, kanatlı çarkın içine bağlanır. Tahrik edilen tarafta çıkış, entegre tekerleği olan iki parçalı alüminyum dış kabuk ile elde edilir. Bir radyal ve bir iğne yatağı, mil contaları harici etkilere karşı korurken rulman montajını sağlar. Standart bir akışkan bağlantısı, bir sigortalı emniyet tapasının (145 ° C - kırmızı) yanı sıra bir yağ doldurma tapası içerir.

İçten Çekişli Tahrik Fonksiyonu

Akışkan kaplinin çalışma prensibi Föttinger prensibine dayanmaktadır.

İç tekerlek tahriki ile ilgili olarak, içi boş şaft ve çarkın içine bağlı olan çark tekerleği, dış kabuk türbin gibi hareket ederken bir pompa olarak işlev görür. Motor tarafından sağlanan güç, içi boş mil ve içteki çark tekerleği aracılığıyla akışını meydana getirir. Bu akış enerjisi sırayla, yavaş yavaş dış kabuğun dönmesine neden olur, böylece rotasyonel enerjiyi tahrik edilen tarafa, muhtemelen esnek bir kaplin veya kasnak bağlantısı yoluyla aktarır. Giriş ve çıkış arasında %2-6 oranında bir kayma meydana gelir.

İçten Çekişli Tahrik Başlangıç Faktörleri

Akışkan bağlantı tipi K, küçük (SCF) veya büyük (DCF) bir gecikme odası tarafından uzatılabilir. Devreye alma torku azaltılır ve başlatma süresi uzatılır, böylece sorunsuz bir başlatma garanti edilir. Aşağıdaki başlangıç faktörleri farklı gecikme odalarıyla uygulanabilir:

• ALFA K (gecikme odası olmadan): başlangıç faktörü 1.8-2.

• ALFA K-SCF (küçük bir gecikme odası ile): başlangıç faktörü 1.5-1.8

• ALFA K-DCF (büyük bir gecikme odası ile): başlangıç faktörü 1.2-2.5

İçten Çekişli Tahrik Aksesuarları

Sıcaklığın ve hızın izlenmesi ve eriyen emniyet tapasının tamamlanması için birkaç aksesuar sağlanmıştır.

Eriyen emniyet tapası (FP)

Aşırı ısınma durumunda, eriyen emniyet tapasının eriyen bağlantısı, yağın deşarj olmasına ve tork aktarımının devre dışı kalmasına izin verir.

Standart akışkan bağlantı elemanı, 145 ° C (kırmızı) erime noktasına sahip eriyen bir güvenlik tapası içerir. Aşağıdaki sıcaklıklara sahip eriyebilir emniyet tapaları mevcuttur. 96 ° C (mavi); 120 ° C (beyaz); 145 ° C (kırmızı); 180 ° C (yeşil)

Pimli sigortalı emniyet fişi (FTP)

Yağ sızıntısından kaçınmak için standart eriyebilir emniyet tapasına ek olarak ikinci sigortalı emniyet fişinin kullanılması önerilir. Bu fiş standart vidadan bir sıcaklık sınıfı daha düşük olmalıdır. Pimin eriyen bağlantısının tetikleme sıcaklığına ulaşıldığında, fiş, motoru kapatan veya bir sinyali tetikleyen mekanik bir şalteri harekete geçirmek için bir yay tarafından dışarı itilir. Birlikte verilen pimlerle birlikte eriyen emniyet tapaları aşağıdaki sıcaklıklarda mevcuttur. 96 ° C (mavi); 120 ° C (beyaz); 145 ° C (kırmızı).

Temassız darbe jeneratörü (PM)

Yağ sızıntısından kaçınmak için standart eriyebilir emniyet tapasına ek olarak ikinci bir sıcaklık sensörünün kullanılması tavsiye edilir. Puls üretecinin standart vidadan bir sıcaklık sınıfı daha düşük olması gerekir. Puls üretecinin tetikleme sıcaklığına ulaştığında, sinyali herhangi bir temas olmadan zıt sensöre iletir. Bu karşı sensör motoru kapatır veya bir sinyali tetikler. Aşağıdaki sıcaklıklara sahip puls jeneratörleri mevcuttur: 100 ° C (mavi); 120 ° C (beyaz); 140 ° C (kırmızı); 160 ° C (sarı).

Mekanik sıcaklık kontrolü (ET + FTP)

Pim, sıcaklık aşıldığı için FTP'yi tetiklerse, bu, takılan mekanik düğmeyi harekete geçirir. Motor kapatılır veya bir sinyal tetiklenir.

Elektronik hız kontrolü (SCD)

Elektronik hız kontrolü, ek bir kaplin koruması olarak monte edilebilir (iç tekerlekler için). Gerçek hızı hedef hız ile karşılaştırır. Oran çok yüksekse motor kapanır veya bir sinyal tetiklenir.

Temassız sıcaklık ve hız kontrolü (T09 + PM)

PM'nin sıcaklığı elde edilirse sensöre bir sinyal gönderir, motor kapanır veya bir sinyal tetiklenir. Sıcaklık kontrolüne ek olarak, bir hız kontrolü de mümkündür (sadece iç tekerlek sürücüleri için). Gerçek hız ve hedef hız karşılaştırılır. Fark çok büyükse motor kapanır veya bir sinyal tetiklenir.

414
Share
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KTR360°