KTR Turkey Güç Aktarma Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. T +90 (216) 574 378 0

ALFA K-S-RM-AR

ALFA K-S-RM-AR
 • 45 degree max. operating temperature
 • torsionally elastic
 • torsionally dampening
 • axial plug-in
 • Bakım gerektirmez

Product features

 • POLY-NORM® AR üzerinden tahrik (dıştan çekişli)

 • Makinelerin düzgün çalışması (örneğin, konveyörler)

 • Büyük kitlelerin hızlanması sırasında motorların aşırı çabasını engeller.

 • Kolaylaştırılmış ve kısaltılmış motor çalıştırması ile daha düşük güç tüketimi

 • Aşırı yük ve abluka durumunda makinelerin (giriş ve çıkış) korunması

 • Bakım gerektirmeyen tork iletimi

 • Çalışma ortamı olarak yağ nedeniyle titreşim azaltıcı özellikler

 • Yağ dolum seviyesi ile kolay tork ayarı

 • Burulma esnek kaplin kombinasyonu (titreşim azaltıcı)

 • Hata emniyeti

 • Bakım gerektirmeyen

 • Kısa tasarım

 • Eksenel geçmeli kaplin bağlantısı

Contact

Sales Fluid Couplings
T +49 (5971) 798-0
E sales@ktr.com
Engineering Fluid Couplings
T +49 (5971) 798-329
F +49 (5971) 798-6329
E v.ostermann@ktr.com

ALFA K-S-RM-AR, POLY-NORM AR ile birleştirilmiş hareketli bir kaplindir. POLY-NORM AR ve takılı dış kabuk sürücüdür. Çıkış, içi boş mil ile iç kanat çarkı üzerinden gerçekleştirilir. Hareketli kaplin, sorunsuz bir çalışmayı garantilemek için küçük veya büyük bir gecikme odası olmaksızın veya bununla birlikte tasarlanabilir. POLY-NORM AR hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Dıştan Çekişli Tahrik (RM/MS) Avantajları

 • Özellikle başlangıç aşamasında, sık veya uzun başlama süreçleri için tavsiye edilen iyi ısı dağılımı
 • Daha kolay yağ ayarı, dış kabuk tahrik edeni veya edilen makineyi hareket ettirmeden değiştirilebilir
 • ‘’MS” tipi: Akışkan kaplininin ağırlık yükü motor miline uygulanır, dişli miline değil
 • “MS” tipi: Çıkış tarafındaki bir fanla birlikte, akışkan kaplini ve fan arasındaki mesafe oldukça büyüktür, yani akışkan kaplinin ısı yayılımı fan üzerinde sadece küçük bir etkiye sahiptir.

Dıştan Çekişli Tahrik (RM/MS) Genel Kurulum

Akışkan birleştirme, sınırlı miktarda ana bileşenden oluşmaktadır. Entegre kürek çarkına sahip iki parçalı dış alüminyum kabuk sürücüdür. Tahrik edilen tarafta, çukur ile birlikte çarkın iç çarkı ile elde edilir. Bir radyal ve bir iğne yatağı, rulman tertibatını sağlarken mil contaları, contayı harici etkilere karşı garantiler. Standart tasarım, sigortalı bir emniyet tapasının (145 ° C - kırmızı) yanı sıra bir yağ doldurma tapası olan akışkan bağlantısıdır.

Dıştan Çekişli Tahrik - Fonksiyon

Akışkan kaplinlerin fonksiyonu Föttinger prensibine dayanmaktadır.

Dıştan çekişli tahrike ilişkin olarak, dış kabuk bir pompa olarak çalışır ve içi boş milli çarkın iç çarkı bir türbin olarak çalışır. Motor tarafından sağlanan güç, dış çark üzerinden çark çarkı ile akışkanın bir dönüş akışını üretir. Bu akış enerjisi, sırayla, içteki kürek çarkının dönmesine neden olarak, mekanik enerjiyi tahrik edilen tarafa aktarır. Giriş ve çıkış arasında%2-6 oranında bir kayma meydana gelir.

Dıştan ç-Çekişli Tahrik (RM/MS) Başlangıç Faktörleri

Akışkan bağlantı tipi K, küçük (SCF) veya büyük (DCF) bir gecikme odası tarafından uzatılabilir. Tip K-CA'nın büyük bir gecikme odası ve dış çapta ek bir bölmesi vardır. Devreye alma torku azaltılır ve başlatma süresi uzatılır, böylece sorunsuz bir başlatma garanti edilir. Aşağıdaki başlatma faktörleri farklı gecikme odaları ile uygulanabilir:

• ALFA K (gecikme odası olmadan): başlangıç ​​faktörü 1.8-2.0

• ALFA K-SCF (küçük bir gecikme odası ile): başlangıç ​​faktörü 1.5-1.8

• ALFA K-DCF (büyük bir gecikme odası ile): başlangıç ​​faktörü 1.2-2.5

• ALFA K-CA (büyük bir gecikme odası ve ek odacık ile): başlangıç ​​faktörü 1.0-1.2

Dıştan Çekişli Tahrik (RM / MS) Aksesuarlar

Sıcaklığın ve hızın izlenmesi için ve eriyen emniyet tapasının tamamlanması için birkaç aksesuar sağlanmıştır.

Eriyen emniyet tapası (FP)

Aşırı ısınma durumunda, eriyen emniyet tapasının eriyen bağlantısı, yağın deşarj olmasına ve tork aktarımının devre dışı kalmasına izin verir.

Standart akışkan bağlantı elemanı, 145 ° C (kırmızı) erime noktasına sahip eriyen bir güvenlik tapası içerir. Aşağıdaki sıcaklıklara sahip eriyebilir emniyet tapaları mevcuttur. 96 ° C (mavi); 120 ° C (beyaz); 145 ° C (kırmızı); 180 ° C (yeşil)

Pimli sigortalı emniyet fişi (FTP)

Yağ sızıntısından kaçınmak için standart eriyebilir emniyet tapasına ek olarak ikinci sigortalı emniyet fişinin kullanılması önerilir. Bu fiş standart vidadan bir sıcaklık sınıfı daha düşük olmalıdır. Pimin eriyen bağlantısının tetikleme sıcaklığına ulaşıldığında, fiş, motoru kapatan veya bir sinyali tetikleyen mekanik bir şalteri harekete geçirmek için bir yay tarafından dışarı itilir. Birlikte verilen pimlerle birlikte eriyen emniyet tapaları aşağıdaki sıcaklıklarda mevcuttur. 96 ° C (mavi); 120 ° C (beyaz); 145 ° C (kırmızı).

Temassız darbe jeneratörü (PM)

Yağ sızıntısından kaçınmak için standart eriyebilir emniyet tapasına ek olarak ikinci bir sıcaklık sensörünün kullanılması tavsiye edilir. Puls üretecinin standart vidadan bir sıcaklık sınıfı daha düşük olması gerekir. Puls üretecinin tetikleme sıcaklığına ulaştığında, sinyali herhangi bir temas olmadan zıt sensöre iletir. Bu karşı sensör motoru kapatır veya bir sinyali tetikler. Aşağıdaki sıcaklıklara sahip puls jeneratörleri mevcuttur:.100 ° C (mavi); 120 ° C (beyaz); 140 ° C (kırmızı); 160 ° C (sarı).

Mekanik sıcaklık kontrolü (ET + FTP)

Pim, sıcaklık aşıldığı için FTP'yi tetiklerse, bu, takılan mekanik düğmeyi harekete geçirir. Motor kapatılır veya bir sinyal tetiklenir.

Elektronik hız kontrolü (SCD)

Elektronik hız kontrolü, ek bir kaplin koruması olarak monte edilebilir (iç tekerlekler için). Gerçek hızı hedef hız ile karşılaştırır. Oran çok yüksekse motor kapanır veya bir sinyal tetiklenir.

Temassız sıcaklık ve hız kontrolü (T09 + PM)

PM'nin sıcaklığı elde edilirse sensöre bir sinyal gönderir, motor kapanır veya bir sinyal tetiklenir. Sıcaklık kontrolüne ek olarak, bir hız kontrolü de mümkündür (sadece iç tekerlek sürücüleri için). Gerçek hız ve hedef hız karşılaştırılır. Fark çok büyükse motor kapanır veya bir sinyal tetiklenir.

424
Share
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KTR360°