KTR Kılavuzları

KTR Kılavuzları

Birleştirme teknolojisinde şans eseri küresel bir pazar lideri olmuyorsunuz. KTR’nin uluslararası başarısı, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın ve genel kamuoyunun şirketimizin hizmet ve dürüstlüğüne olan güvenine dayanmaktadır.

Grubun tüm kurumsal faaliyetlerinin temeli, KTR misyon beyanı ile temel değerlerimiz olan yenilikçilik, bağımsızlık ve sorumluluk doğrultusunda şekillenir.

Bu temele dayanan kaliteli ve çevresel kılavuzlar geliştirdik ve tutarlı uygulaması DIN EN ISO 9001:2008 ve DIN EN ISO 14001:2009 sertifikalarıyla onurlandırıldı.

Bununla birlikte KTR, kendi şöhretine dayanmaz ancak her zaman sürdürülebilir düşünce ve eylemleri teşvik ederek ve topluma karşı sorumluluğunu takip ederek şirketin yasal ve mali bağımsızlığını korumayı hedefler.

KTR bu değerleri ve gereksinimleri karşılamaya yardımcı olmak için bir uyum yönetim sistemi geliştirmiştir. KTR, çalışanları suistimallere karşı korumak için uygun yapıları geliştirirken aynı zamanda yasaya uygun davranışları da sağlar.